Cha mẹ không cùng hộ khẩu, khai sinh cho con thế nào?

14:08 - 20/10/2020 Tin pháp luật
Dù đã kết hôn, nhưng rất nhiều trường hợp cha mẹ không cùng hộ khẩu do cha hoặc mẹ trẻ chưa nhập khẩu về cùng một nơi. Vậy trong tình huống này, khai sinh cho con thế nào?

Cha mẹ không cùng hộ khẩu, khai sinh cho con thế nào? (Ảnh minh họa)

 

1. Vợ chồng có bắt buộc phải nhập cùng hộ khẩu sau kết hôn?

 

Tự do cư trú là một trong những quyền cơ bản của công dân được công nhận tại Luật Cư trú năm 2006. Quyền này chỉ bị hạn chế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

 

Đồng thời, Luật Cư trú 2006 cũng khẳng định vợ, chồng có thể có nơi cư trú khác nhau nếu có thoả thuận. Như vậy, khi đăng ký kết hôn, vợ, chồng không bắt buộc ở cùng nhau, vì thế cũng không bắt buộc vợ chồng phải cùng nhập hộ khẩu cùng một nơi sau khi kết hôn.

 

Tuy nhiên trên thực tế, nếu sau khi kết hôn mà vợ đến ở nhà chồng thì người vợ nên làm thủ tục nhập hộ khẩu theo chồng nhằm giúp cơ quan nhà nước theo dõi thực trạng biến động về hộ tịch, và cũng bảo đảm được các quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

 

2. Khai sinh cho con thế nào khi cha mẹ không cùng hộ khẩu?

 

Theo quy định tại Luật Hộ tịch năm 2014, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh.

 

Trước đây, khi Luật Hộ tịch 2014 chưa ra đời thì Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người mẹ phải thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em; nếu không xác định được nơi cư trú của người mẹ, thì Uỷ ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi cư trú của người cha mới tiến hành thực hiện thủ tục này.

 

Tuy nhiên, hiện nay cha, mẹ có thể chọn nơi cư trú của cha hoặc của mẹ trẻ để tiến hành đăng ký khai sinh cho trẻ. Do đó, cha, mẹ không cùng hộ khẩu, cũng không gặp bất kỳ khó khăn nào khi tiến hành khai sinh cho con.

 

Xem thêm:

 

Con có được đăng ký khai sinh theo họ mẹ không?

 

Tailieuluat
Chia sẻ