Người lao động được trả lương cho những ngày phép chưa nghỉ

14:23 - 18/06/2020 Tin pháp luật
Dù làm cho công ty, doanh nghiệp nào thì người lao động đều được hưởng chế độ nghỉ phép. Hiện, pháp luật còn quy định việc trả lương cho ngày phép chưa nghỉ.

Người lao động được trả lương cho những ngày phép chưa nghỉ. Ảnh minh họa.

 

Người lao động được tối thiểu 12 ngày phép/năm

 

Điều 111 Bộ luật Lao động 2012, người lao động được nghỉ phép năm với số ngày tùy theo thời gian làm việc và điều kiện làm việc. Cụ thể:

 

- Thời gian nghỉ tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc nếu làm việc dưới 12 tháng;

 

- Người làm công việc trong điều kiện bình thường: được nghỉ 12 ngày/năm;

 

- Người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt; lao động chưa thành niên; người khuyết tật: được nghỉ 14 ngày/năm.

 

- Người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt: được nghỉ 16 ngày phép/ năm.

 

Bên cạnh đó, Điều 112 quy định về ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc thì cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

 

Nghỉ chưa hết phép được thanh toán thêm lương

 

Khoản 1, 1 Điều 114 cũng nêu rõ: Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

 

Đồng thời, khoản 3 Điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP giải thích tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động trong những ngày chưa nghỉ phép năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ phép năm như sau:

 

- Người đã làm việc từ đủ 06 tháng trở lên là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc, bị mất việc làm.

 

- Người chưa nghỉ phép năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ phép năm vì các lý do khác là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người sử dụng lao động tính trả bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

 

- Người có thời gian làm việc dưới 06 tháng là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của toàn bộ thời gian làm việc.

 

Khoản 2 Điều 16 Nghị định 28/2020/NĐ-CP, người sử dụng lao động có hành vi trả lương không đúng quy định cho những ngày người lao động chưa nghỉ phép năm thì bị phạt tiền, phụ thuộc vào số lượng lao động vi phạm. Cụ thể:

 

Mức phạt

Số lượng lao động vi phạm

05 - 10 triệu đồng

 01 - 10 người lao động

10 - 20 triệu đồng

11 - 50 người lao động

20 - 30 triệu đồng

51 - 100 người lao động

30 - 40 triệu đồng

51 - 100 người lao động

40 - 50 triệu đồn

301 người lao động trở lên

 

Ngày phép năm từ 2021 không thay đổi

 

Bởi theo quy định tại khoản 2 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019:


Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

 

Điều đó đồng nghĩa với việc, người lao động làm việc bao nhiêu tháng sẽ có bấy nhiêu ngày nghỉ phép năm. Và số lượng ngày phép cũng không có gì thay đổi so với Bộ luật Lao động hiện hành.

 

Tailieuluat
Chia sẻ