Những quyền lợi khi tham gia BHYT 5 năm liên tục

15:48 - 13/04/2020 Tin pháp luật
Khi tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) từ đủ 5 năm trở lên người tham gia được hưởng những quyền lợi nhất định. Tuy nhiên, thực tế không phải ai cũng biết được điều này.

Tham gia BHYT 5 năm liên tục và những quyền lợi cần biết. Ảnh minh họa.

 

Cách tính thời gian tham bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 12 Nghị định số 146 năm 2018 của Chính phủ:

 

Thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước. Người tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục là người có thời gian tham gia BHYT gián đoạn không quá 03 tháng.

 

Theo khoản 1 Điều 3 Quyết định 1313/QĐ-BHXH, trên thẻ bảo hiểm y tế của người tham gia BHYT 5 năm liên tục sẽ có dòng chữ “Thời điểm đủ 05 năm liên tục từ ngày…/…/…”.

 

Quyền lợi khi tham gia BHYT 5 năm liên tục

 

Theo khoản 15 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014, người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục được các quyền lợi như sau:

 

Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng nếu có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

 

Điều này có nghĩa, khi tham gia BHYT 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở (trừ trường hợp khám, chữa bệnh không đúng tuyến), người bệnh sẽ được cấp “Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm” và được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT cho các lần khám, chữa bệnh tiếp theo.

 

Mức hưởng bảo hiểm y tế 5 năm liên tục

 

Người tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên có thể được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.

 

Bởi theo điểm đ, khoản 1 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP thì người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng:

 

100% chi phí khám, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến.

 

Như vậy, điều kiện để hưởng mức thanh toán trên là:

 

- Tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên.

 

- Trên thẻ bảo hiểm y tế có dòng chữ “Thời điểm đủ 05 năm liên tục từ ngày …/…/…”.

 

- Có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở.

 

Cụ thể, từ ngày 01/01/2020, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng:

 

-->Số tiền cùng chi trả phải lớn hơn 6 x 1,49 triệu đồng = 8,94 triệu đồng.

 

Từ ngày 01/7/2020, mức lương cơ sở là 1,6 triệu đồng/tháng:

 

---> Số tiền cùng chi trả phải lớn hơn 6 x 1,6 triệu đồng = 9,6 triệu đồng.

 

>>> Xem thêm

 

Bảo hiểm thất nghiệp và những điều cần biết

 

Tailieuluat
Chia sẻ