Những nội dung bị cấm đăng trên Facebook theo Luật an ninh mạng

14:34 - 01/08/2018 Tin pháp luật
Luật An ninh mạng 2018 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Theo đó, các trường hợp đăng tải các nội dung bị cấm trên không gian mạng sẽ bị xử lý trách nhiệm. Dưới đây là 10 nội dung bị cấm đăng tải trên Facebook.

Đối với người dùng facebook cần phải lưu ý không được đăng tải nội dung liên quan đến các vấn đề sau đây:

1. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc;

2. Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;

3. Đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng;

 

Sắp ban hành 2 nghị định hướng dẫn Luật an ninh mạng

Theo luật An ninh mạng những thông tin nào bị cấm đăng tải, phát tán trên mạng?

 

nội dung bị cấm đăng trên facebook - luật an ninh mạng(Những nội dung bị cấm đăng trên Facebook theo Luật An ninh mạng - Ảnh minh họa)

 

4. Nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm:

  • Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

  • Chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước;

  • Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc.

5. Nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng bao gồm:

  • Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân;

  • Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định về an ninh, trật tự.

6. Nội dung làm nhục, vu khống bao gồm:

  • Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác;

  • Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

7. Nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế bao gồm:

  • Thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa, tiền, trái phiếu, tín phiếu, công trái, séc và các loại giấy tờ có giá khác;

  • Thông tin bịa đặt, sai sự thật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp, chứng khoán.

8. Thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật.

9. Nội dung quảng cáo, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật;

10. Nội dung vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ.

Chia sẻ