Mức điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ từ tháng 12/2018

10:40 - 09/11/2018 Tin pháp luật
Mức lương hưu cho lao động nữ từ tháng 12/2018 sẽ được điều chỉnh theo Nghị định 153/2018/NĐ-CP mới được Chính phủ ban hành. Nghị định áp dụng cho lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ năm 2018 đến 2021.
Vào ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 06 tháng.
 
Mức điều chỉnh sẽ được tính bằng mức lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 tại thời điểm bắt đầu hưởng lương hưu x tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đã đóng BHXH và thời điểm hưởng lương hưu.
 
mức lương hưu cho nữ
 Điều chỉnh mức lương hưu cho lao động nữ từ cuối năm 2018 (Ảnh minh họa)
 

Mức lương hưu cho lao động nữ mới nhất

 
Cụ thể:
 
- Nếu nghỉ hưu năm 2018, tỷ lệ điều chỉnh cao nhất là 12,3%; thấp nhất là 1,08%, tùy thuộc vào thời gian đã đóng BHXH.
 
- Nếu nghỉ hưu  năm 2019, tỷ lệ điều chỉnh cao nhất là 9,23%, thấp nhất là 0,81%, tùy thuộc vào thời gian đã đóng BHXH.
 
- Nếu nghỉ hưu năm 2020, tỷ lệ điều chỉnh cao nhất là 6,15%, thấp nhất là 0,64%, tùy thuộc vào thời gian đã đóng BHXH.
 
- Nếu nghỉ hưu năm 2021, tỷ lệ điều chỉnh cao nhất là 3,08%, thấp nhất là 0,27%, tùy thuộc vào thời gian đã đóng BHXH.
 
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 24/12/2018.
 

Tham khảo thêm để bảo vệ quyền lợi của mình:

 

 >>Từ 1/7/2018, thay đổi cách tính lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng

>> Cách tính lương khi đi làm vào ngày nghỉ bù

>> Cách tính tiền lương cho người lao động trong 1 tháng

ThanhNT
Chia sẻ