Lương vận động viên quốc gia, huấn luyện viên trong thời gian thi đấu

10:54 - 09/11/2018 Tin pháp luật
Theo Nghị định 152/2018/NĐ-CP của Chính Phủ, mức lương của vận động viên đội tuyển quốc gia là 270.000 đồng/ngày và mức lương của huấn luyện viên từ 375.000 đồng đến 505.000 đồng/ngày.
 
Ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ra Nghị định 152/2018/NĐ-CP quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.
 

Mức lương vận động viên quốc gia trong thời gian thi đấu

 
Nghị định này quy định cụ thể về mức tiền lương của vận động viên không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước như sau:
 
- Vận động viên đội tuyển quốc gia: 270.000 đồng/người/ngày;
 
- Vận động viên đội tuyển trẻ quốc gia: 215.000 đồng/người/ngày;
 
- Vận động viện đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 180/000 đồng/người/ngày.
 
lương vận động viên quốc gia
 Mức lương của vận động viên quốc gia trong thời gian thi đấu là 270.000 đồng/ngày thi đấu (Ảnh minh họa)
 

Mức lương huấn luyện viên trong thời gian thi đấu

 

Với huấn luyện viên không hưởng lương từ ngân sách, mức lương được hưởng trong thời gian tập huấn, thi đấu như sau:
 
- Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia: 505.000 đồng/người/ngày;
 
- Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia: 375.000 đồng/người/ngày;
 
- Huấn luyện viên trưởng đội tuyển trẻ quốc gia 375.000 đồng/người/ngày…
 
Mức lương nêu trên được tính theo ngày thực tế tập huấn, thi đấu.
 
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 24/12/2018.

 

ThanhNT
Chia sẻ