Quyền lợi của vận động viên thể thao thành tích cao

08:16 - 11/07/2018 Tin pháp luật
Luật Thể dục, thể thao sửa đổi năm 2018 số 26/2018/QH14 Quốc hội thông qua ngày 14/6/2018 có quy định về những quyền lợi của những vận động viên thể thao đạt thành tích cao.

quyền lợi của vận động viên thể thao thành tích cao

Các vận động viên thể thao đạt thành tích cao sẽ được hưởng các quyền lợi như quy định.
Ảnh: Vietnamnet

Theo khoản 12, Điều 1 -Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao có sửa đổi, bổ sung “Điều 32, Quy định về các quyền của vận động viên thể thao thành tích cao như sau:

 
-  Được bảo đảm trang thiết bị, phương tiện tập luyện và thi đấu thể thao;
 
-  Được chăm sóc và chữa trị chấn thương trong thời gian tập luyện và thi đấu thể thao;
 
-  Được hưởng chế độ dinh dưỡng đặc thù, tiền lương, tiền hỗ trợ tập luyện, thi đấu thể thao theo quy định của pháp luật;
 
-  Được thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong tập luyện và thi đấu thể thao;
 
-  Được tham gia và hưởng các chế độ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật;
 
- Được bảo đảm việc học tập văn hóa, chính trị, chuyên môn;
 
-  Vận động viên đạt thành tích xuất sắc trong các giải thể thao quốc gia và quốc tế được hưởng chế độ ưu đãi về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chăm sóc sức khỏe, tiền thưởng và các chế độ khác theo quy định của pháp luật;
 
- Vận động viên không còn khả năng thi đấu thể thao được Nhà nước tạo điều kiện học nghề và giải quyết việc làm theo quy định của pháp luật; được ưu tiên tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở thể thao;
 
- Vận động viên đội tuyển quốc gia, vận động viên đội tuyển tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ngành bị tai nạn trong quá trình tập luyện, thi đấu thể thao làm mất khả năng lao động hoặc chết thì vận động viên, thân nhân của họ được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định của pháp luật.
 
 
2. Vận động viên thể thao thành tích cao có các nghĩa vụ sau đây:
a) Nỗ lực tập luyện, thi đấu giành thành tích cao;
b) Thực hiện chương trình, giáo án tập luyện của huấn luyện viên;
c) Chấp hành luật thi đấu của môn thể thao và điều lệ giải thể thao;
d) Rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật; nâng cao ý chí, lòng tự hào dân tộc.

 

Chia sẻ