Nguyên tắc kinh doanh đặt cược thể thao theo Luật thể dục thể thao sửa đổi năm 2018

09:56 - 11/07/2018 Tin pháp luật
Khoản 27, luật Thể dục, thể thao sửa đổi năm 2018 số 26/2018/QH14 Quốc hội ban hành bổ sung Điều 67a về đặt cược thể thao.
kinh doanh đặt cược thể thao
Kinh doanh đặt cược thể thao cần đảm bảo 4 nguyên tắc theo quy định. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
 
Cụ thể có sửa đổi về các nguyên tắc kinh doanh đặt cược thể thao tại điều 67a như sau:
 
-  Kinh doanh đặt cược thể thao là hoạt động kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 
-  Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược thể thao chỉ được hoạt động kinh doanh khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược thể thao;
 
-  Hoạt động kinh doanh đặt cược thể thao phải minh bạch, khách quan, trung thực, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia;
 
-  Đồng tiền sử dụng để đặt cược thể thao, trả thưởng trong kinh doanh đặt cược thể thao là Đồng Việt Nam.
 
Và Chính phủ là cơ quan quyết định Danh mục các hoạt động thể thao được phép kinh doanh đặt cược thể thao, quy định chi tiết về kinh doanh đặt cược thể thao.
 
 Luật thể dục thể thao sửa đổi năm 2018 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2019.
Chia sẻ