Không tuyển mới giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng, trung cấp trong 5 năm tới

08:33 - 06/11/2018 Tin pháp luật
Hiện nay, cả nước còn gần 160.000 giáo viên tiểu học cần được đào tạo và nâng chuẩn trong vòng 5 năm. Do đó, theo Bộ GD&ĐT, 5 năm tới sẽ không tuyển mới giáo viên tiểu học có trình độ trung cấp hoặc cao đẳng.
Bộ GD&ĐT cho biết, hiện nay cả nước còn gần 160.000 giáo viên tiểu học cần được bồi dưỡng, đào tạo nâng chuẩn trong thời gian khoảng 5 năm. Theo đó, trong thời gian này, Bộ GD&ĐT đề xuất không tuyển mới giáo viên dạy tiểu học có trình độ TCSP hoặc CĐSP.
 
 Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, tính đến thời điểm tháng 01/2018, trình độ giáo viên tiểu học về cơ bản đã đạt trên Chuẩn so với quy định của Luật Giáo dục hiện hành, cụ thể như sau:
 
Tổng số giáo viên Tiểu học cả nước là 396.203, trong đó, trình độ dưới Trung cấp sư phạm: 178 GV, chiếm tỷ lệ 0,04 %; Trình độ Trung cấp sư phạm: 36.530 GV, chiếm tỷ lệ 9,22 %; Trình độ Cao đẳng sư phạm: 123.226 GV, đạt tỷ lệ 31,10 %; Trình độ Đại học trở lên: 236.269 GV, đạt tỷ lệ 59,63 %.
 
Tổng số GVTH đạt trình độ đào tạo trên Chuẩn (từ CĐSP trở lên): 359.495 GV, đạt tỷ lệ 90,73 %. Tổng số GVTH đạt trình độ đào tạo từ đại học trở lên: 236.269 GV, đạt tỷ lệ 59,63%.
 
Vậy vì sao phải tiếp tục nâng chuẩn trình độ giáo viên tiểu học hiện nay, Bộ GD&ĐT giải thích, Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đã chỉ ra thực trạng về đội ngũ giáo viên hiện nay "bất cập về chất lượng, số lượng và cơ cấu; một bộ phận chưa theo kịp yêu cầu đổi mới và phát triển giáo dục"; đồng thời tại mục 6, Phần nhiệm vụ, giải pháp, Nghị quyết đã nêu: "Tiến tới tất cả các giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải có trình độ từ đại học trở lên, có năng lực sư phạm".
 
Xem thêm:
 
 
không tuyển giáo viên tiểu học
 
Sẽ ngừng tuyển giáo viên tiểu học trình độ trung cấp, cao đẳng trong 5 năm tới (Ảnh minh họa)
 
Trong Chiến lược phát triển GD giai đoạn 2011-2020 đã nêu rõ: “Đến năm 2020, 100% giáo viên Mầm non và phổ thông đạt Chuẩn trình độ đào tạo, trong đó 60% GV Mầm non, 100% GV Tiểu học, 88% GV THCS và 16% GV THPT đạt trình độ đào tạo trên Chuẩn”.
 
Bộ GD&ĐT cho biết, khi đưa ra dự thảo nâng chuẩn giáo viên tiểu học, Bộ GD&ĐT đã tham khảo Chuẩn trình độ đào tạo giáo viên tiểu học của các nước. Theo đó, giáo viên tiểu học ở phần lớn các nước đều có bằng đại học hoặc sau đại học (Thạc sỹ hoặc chứng chỉ sau đại học) như: Phần Lan, Đan Mạch, Thuy Điển, Hà Lan, Anh (và phần lớn các nước Tây Âu khác), Australia, Hoa Kỳ, New Zealand, Hàn Quốc, Hồng Kong, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia,...
 
Theo Bộ GD&ĐT, hiện nay cả nước có 59,63 % GVTH đạt trình độ đào tạo từ đại học sư phạm trở lên và còn 40,36 % (159.934 GV) cần được bồi dưỡng, đào tạo nâng chuẩn.
 
Bộ GDĐT sẽ chỉ đạo các địa phương xây dựng lộ trình, kế hoạch bồi dưỡng và đào tạo lại để nâng chuẩn trình độ giáo viên từ TCSP, CĐSP lên ĐHSP trong thời gian khoảng 5 năm và chủ trương không tuyển mới giáo viên dạy tiểu học có trình độ TCSP hoặc CĐSP.
 
Theo đó, đối với những giáo viên chưa đạt Chuẩn còn thời gian công tác từ 5 năm trở lên, Bộ GDĐT chỉ đạo các trường ĐHSP phối hợp chặt chẽ với các địa phương xây dựng lộ trình, kế hoạch đào tạo nâng Chuẩn trình độ gắn với việc bồi dưỡng thay SGK mới theo hình thức “cuốn chiếu” cùng với lộ trình triển khai hàng năm ở các khối lớp với các hình thức linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, thực chất, không chạy theo số lượng.
 
Đối với những giáo viên chưa đạt trình độ Đại học còn thời gian công tác từ 1 đến dưới 5 năm, Bộ GDĐT chỉ đạo các địa phương phối hợp với các trường Sư phạm thiết kế các khóa bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao năng lực dạy học để đáp ứng yêu cầu đổi mới theo các chuyên đề phù hợp.
 
Điểm a khoản 1 Điều 72 Dự thảo sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 77 của Luật Giáo dục như sau:
 
“Có bằng cao đẳng sư phạm đối với giáo viên mầm non; có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm đối với giáo viên tiểu học.”
 

 

ThanhNT
Chia sẻ