Các trường hợp miễn lệ phí môn bài theo Nghị định 139

17:26 - 13/12/2018 Tin pháp luật
Lệ phí môn bài là phí mà các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa phải nộp. Tuy nhiên, một số trường hợp được miễn lệ phí môn bài căn thứ theo doanh thu và ngành nghề sản xuất, kinh doanh.

Mức thu lệ phí môn bài

 
Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức, các nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh được quy định như sau:
 
Đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:
 
- Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 03 triệu đồng/năm;
 
- Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 02 triệu đồng/năm;
 
- Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 01 triệu đồng/năm.
 
Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 
Đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:
 
- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 01 triệu đồng/năm;
 
- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 - 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm;
 
- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 - 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.
 
các trường hợp được miễn lệ phí môn bài
 
Một số trường hợp được miễn lệ phí môn bài (Ảnh minh họa)
 

Trường hợp nào được miễn lệ phí môn bài?

 
Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP các trường hợp được miễn lệ phí môn bài gồm:
 
- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
 
Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 302/2016/TT-BTC mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình được miễn lệ phí môn bài là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
 
- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định.
 
- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
 
- Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
 
- Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).
 
- Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
 
- Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi.
 

Xem thêm tin liên quan:

>> Doanh nghiệp bị xử phạt nếu chậm đóng kinh phí công đoàn?

>> Các trường hợp cá nhân được miễn thuế sử dụng đất Phi nông nghiệp

ThanhNT
Chia sẻ