Doanh nghiệp bị xử phạt nếu chậm đóng kinh phí công đoàn?

10:54 - 20/09/2018 Tin pháp luật
Theo quy định thì chủ sử dụng lao động phải đóng kinh phí công đoàn theo tháng hoặc quý một lần cùng với thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động. Nộp tại Phòng kế toán của Liên đoàn lao động quận/huyện nơi Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh.
 
Việc đóng kinh phí công đoàn là bắt buộc, không phân biệt là là công ty có thành lập công đoàn cơ sở hay không. Đối với trường hợp chậm đóng kinh phí công đoàn thì bị xử lý thế nào?
 
Trong trường hợp không nộp kinh phí công đoàn thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 24c Nghị định 88/2015/NĐ-CP, cụ thể:
 
"Điều 24c. Vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn
 
1. Phạt tiền với mức từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
 
a) Chậm đóng kinh phí công đoàn;
 
b) Đóng kinh phí công đoàn không đúng mức quy định;
 
c) Đóng kinh phí công đoàn không đủ số người thuộc đối tượng phải đóng.

Doanh nghiệp bị xử phạt nếu chậm đóng kinh phí công đoàn?

Hình ảnh minh họa: Doanh nghiệp bị xử phạt nếu chậm đóng kinh phí công đoàn?

 
2. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng kinh phí công đoàn cho toàn bộ người lao động thuộc đối tượng phải đóng.
 
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
 
Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày có quyết định xử phạt, người sử dụng lao động phải nộp cho tổ chức công đoàn số tiền kinh phí công đoàn chậm đóng, đóng chưa đủ hoặc chưa đóng và số tiền lãi của số tiền kinh phí công đoàn chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.” 
HươngPT
Chia sẻ