4 quy định về thuế sẽ được sửa đổi để thúc đẩy sản xuất

10:10 - 05/09/2018 Tin pháp luật
Theo Chỉ thị 25/CT-TTg mới được Thủ tướng Chính phủ ban hành, một số quy định về thuế đã được sửa đổi nhằm thúc đẩy sản xuất. Chỉ thị cũng nêu nhiệm vụ, giải pháp cho việc thúc đẩy xuất khẩu.
Theo đó, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tiến hành nghiên cứu, sửa đổi một số quy định về thuế để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc phát triển sản xuất và xuất khẩu, như:
 
- Giảm thời gian xem xét hồ sơ xin hoàn thuế VAT giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp;
 
- Có hướng xử lý với các quy định về hoàn thuế VAT đối với hàng xuất khẩu dựa trên tỷ trọng tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng trong giá thành sản phẩm;
 

sửa đổi quy định về thuế

 
Thời gian xem xét hồ sơ xin hoàn thuế VAT cần được cắt giảm (Ảnh minh họa)
 
- Sửa đổi quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP theo hướng miễn thuế nhập khẩu đối với phần nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu và đối với phế liệu, phế phẩm từ nguồn nhập khẩu dư thừa sau sản xuất hàng xuất khẩu, trên cơ sở bình đẳng giữa loại hình sản xuất hàng xuất khẩu và loại hình gia công.
 
- Sẽ có ưu đãi thuế thu nhập của doanh nghiệp chế biến lâm sản ở địa bàn khó khăn và đặc biệt khó khăn theo hướng chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp chế biến lâm sản tương tự như đối với doanh nghiệp nông sản, thủy sản.
ThanhNT
Chia sẻ