Hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phải đạt điều kiện gì?

15:31 - 09/07/2018 Tin pháp luật
Quyết định 1919/QĐ-TCHQ về Quy trình miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành ngày 28/06/2018 có quy định về điều kiện của hàng hóa nhập khẩu miễn thuế.

hàng hóa nhập khẩu miễn thuế

Hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phải đạt các điều kiện như quy định. Ảnh minh họa. Nguồn: Intenet

 

Theo đó,

 

- Hàng hóa tại Danh mục miễn thuế phải đảm bảo phù hợp với chính sách ưu đãi đầu tư, chính sách ưu đãi thuế;

 

- Hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phải đảm bảo phù hợp với ngành nghề, : lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, quy mô, công suất của dự án, cơ sở sản xuất, hoạt động sử dụng hàng hóa miễn thuế;

 

- Hàng hóa nhập khẩu miễn thuế phải đảm bảo phù hợp với luận chứng kinh tế kỹ thuật, các tài liệu kỹ thuật của dự án, các chứng từ tài liệu khác có liên quan (nếu có);

 

Ngoài ra, thông tư cũng quy định nội dung kiểm tra hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế và đối chiếu với quy định của pháp luật có liên quan như:  Thông tin về doanh nghiệp bao gồm tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp; ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh; Thông tin về dự án: Tên dự án; mục tiêu, quy mô, công suất của dự án; lĩnh vực, địa bàn thực hiện dự án đầu tư; thời hạn giải ngân của dự án, số lượng lao động của dự án (nếu có); luận chứng kinh tế kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật của dự án; Thông tin về hàng hóa nhập khẩu miễn thuế: Tên hàng, quy cách phẩm chất, chủng loại, số lượng, đơn vị tính, trị giá/trị giá dự kiến; Tài liệu có liên quan: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chủ trương đầu tư (đối với dự án không cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư); Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương...

 

Quyết định 1919/QĐ-TCHQ chính thức có hiệu lực từ ngày 13/7 tới đây.

 

 

Chia sẻ