Sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân: Tăng thuế với người thu nhập quá cao

13:26 - 23/08/2018 Tin pháp luật
Nghị quyết 107/NQ-CP do Chính phủ mới ban hành về cải cách tiền lương có nội dung đến liên quan đến việc sửa đổi Luật thuế thu nhập cá nhân, trong đó người có thu nhập quá cao sẽ bị tăng thuế.
Ngày 16/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 107/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương CBCC, VC, NLĐ trong doanh nghiệp.
 
 
sửa đổi luật thuế thu nhập cá nhân
Luật thuế TNCN sửa đổi sẽ tăng thuế đối với những người có thu nhập quá cao (Ảnh minh họa)
 
Theo đó, Nghị quyết nêu danh mục đề án sửa đổi một số Luật, giao các Bộ chủ trì rà soát, nổi bật là:
 
- Giao Bộ Tài chính trước năm 2021 hoàn thành:
 
+ Rà soát sửa đổi, bổ sung Luật thuế thu nhập cá nhân theo hướng điều chỉnh tăng mức thuế suất đối với người có thu nhập quá cao;
 
+ Rà soát sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp để trích một phần lợi nhuận sau thuế trả lương cho hội đồng thành viên, kiểm soát viên.
 
- Giao Bộ LĐ-TB&XH:
 
+ Xây dựng dự án Bộ luật lao động (sửa đổi), trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019) và trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019);
 
+ Rà soát sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm xã hội về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội khi thực hiện mức lương tối thiểu theo giờ.
 
Nghị quyết 107/NQ-CP có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
ThanhNT
Chia sẻ