Từ tháng 9, các trường ĐH phải công khai thông tin trên website

16:53 - 03/08/2018 Tin pháp luật
Theo Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 11/09/2018, các trường đại học, cao đẳng sư phạm phải công khai nhiều thông tin bắt buộc trên trang thông tin điện tử của mình nhằm cam kết chất lượng đào tạo.
Ngày 27/7/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 15/2018/TT-BGDĐT quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và trang thông tin điện tử của các trường đại học, cao đẳng sư phạm.
 
Thông tư chỉ rõ, các trường đại học, cao đẳng sư phạm phải công khai trên trang thông tin điện tử của trường các thông tin như:
 
- Nhóm thông tin cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; công khai thu chi tài chính.
 
- Đề án tuyển sinh, thông tin tuyển sinh; Thông tin liên quan đến điều kiện, hồ sơ, thủ tục, thời gian và địa điểm đăng ký dự thi, sơ tuyển, xét tuyển; Kết quả trúng tuyển, điểm trúng tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển…
 

các trường đại học phải công khai thông tin trên website

Các trường ĐH phải công khai thông tin và cam kết chất lượng đào tạo trên website (Ảnh minh họa)
 
- Hệ thống thư viện số, hệ thống học tập trực tuyến; giải đáp yêu cầu của sinh viên về các vấn đề có liên quan đến cơ sở giáo dục đại học; Thông tin học bổng, tín dụng vay vốn và các dịch vụ hỗ trợ khác cho sinh viên…
 
Thông tư này cũng yêu cầu các trường đại học phải cung cấp miễn phí email tên miền riêng cho các đơn vị trực thuộc, cho cán bộ quản lý, giảng viên. Khuyến khích cung cấp email cho nghiên cứu sinh, học sinh cao học, sinh viên.
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 11/09/2018.
Chia sẻ