Trình độ giảng viên đại học tối thiểu là thạc sĩ

09:58 - 12/12/2018 Tin pháp luật
Theo Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018, trình độ giảng viên đại học tối thiểu phải là thạc sĩ. Trình độ giảng viên dạy thạc sĩ và tiến sĩ phải là tiến sĩ.
Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018, có hiệu lực từ ngày 01/07/2019.
 
Theo đó, nếu như trước đây quy định trình độ chuẩn của chức danh giảng viên giảng dạy trình độ đại học là thạc sĩ trở lên, thì Luật mới quy định thạc sĩ là trình độ tối thiểu đối với mọi giảng viên giảng dạy trình độ đại học, trừ chức danh trợ giảng.  Đồng thời, trình độ của chức danh giảng viên giảng dạy trình độ thạc sĩ và tiến sĩ là tiến sĩ.
 

trình độ giảng viên đại học

 Trình độ giảng viên đại học tối thiểu phải là thạc sĩ (Ảnh minh họa) 
 
Các trường đại học cần ưu tiên tuyển dụng người có trình độ tiến sĩ làm giảng viên và phát triển, ưu đãi đội ngũ giáo sư đầu ngành để phát triển các ngành đào tạo.
 
Luật này cũng yêu cầu các trường đại học phải công bố công khai chi phí đào tạo, mức thu học phí, mức thu dịch vụ tuyển sinh và các khoản thu dịch vụ khác cho lộ trình cả khóa học, từng năm học cùng với thông báo tuyển sinh và trên trang thông tin điện tử của trường…
 
Tin được xem nhiều nhất:
 
ThanhNT
Chia sẻ