Thủ tục và mức hưởng chế độ thai sản mới nhất

10:40 - 31/05/2020 Tin pháp luật
Chế độ thai sản luôn là mối quan tâm của nhiều người, đặc biệt là với phụ nữ - người thực hiện thiên chức làm mẹ. Tuy nhiên, vẫn không ít người vẫn còn lúng túng khi làm thủ tục để hưởng chế độ này.

Thủ tục và mức hưởng chế độ thai sản mới nhất. Ảnh minh họa.

 

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản 

 

Theo điểm 2.3 khoản 2 Điều 4 Quyết định 166/QĐ-BHXH, để được hưởng chế độ thai sản, người lao động phải chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm:

 

- Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con (Trường hợp thông thường).

 

- Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con; Bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử hoặc bản sao giấy báo tử của con (Nếu con chết sau khi sinh).

 

Nếu con chết ngay sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay bằng trích sao hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ thể hiện con chết.

 

- Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con; Bản sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của người mẹ (Nếu người mẹ chết sau khi sinh con).

 

- Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con; Biên bản giám định y khoa của người mẹ (Nếu người mẹ sau khi sinh không đủ sức khỏe để chăm sóc con).

 

Trường hợp khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định, người mẹ cần:

 

Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con; Bản sao giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện việc nghỉ dưỡng thai nếu điều trị nội trú; Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thể hiện việc nghỉ dưỡng thai nếu điều trị ngoại trú; Biên bản giám định y khoa nếu phải giám định y khoa hoặc có thêm giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai.

 

Nếu thanh toán phí giám định y khoa thì có thêm hóa đơn, chứng từ thu phí giám định; bảng kê các nội dung giám định của cơ sở thực hiện giám định y khoa.

 

Bên cạnh đó, khi đi làm thủ tục, người lao động nên mang theo bản sao sổ bảo hiểm xã hội.

 

Thủ tục nhận tiền thai sản

 

Theo khoản 1 Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động nộp hồ sơ theo đúng quy định và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

 

Tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết hồ sơ và tổ chức chi trả tiền chế độ cho người lao động (theo điểm 4.2 khoản 4 Điều 5 Quyết định 166).

 

Cách tính tiền thai sản

 

Lao động nữ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi sẽ được hưởng tiền thai sản, bao gồm:

 

Trợ cấp một lần theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

 

Mức trợ cấp   

=   

2   

x   

Lương cơ sở

 

+ Từ 01/01/2020, mức trợ cấp là: 2.980.000 đồng+ Từ 01/07/2020, mức trợ cấp là: 3.200.000 đồng

 

Tiền chế độ thai sản, theo Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014

 

Mức hưởng hàng tháng

=  

100%  

x  

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 06 tháng trước khi nghỉ việc

 

Trường hợp chưa đóng đủ 06 tháng thì mức hưởng được tính theo mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng.

 

Tailieuluat
Chia sẻ