Thủ tục mua chung cư chưa có Sổ hồng với hộ gia đình, cá nhân

17:40 - 20/04/2020 Tin pháp luật
Chuyển nhượng lại chung cư là nhu cầu phổ biến của nhiều người. Tuy nhiên, cũng có nhiều chung cư chưa có Sổ hồng. Vậy, trong trường hợp này, thủ tục sẽ như thế nào?

Thủ tục mua chung cư chưa có Sổ hồng với hộ gia đình, cá nhân. Ảnh minh họa.

 

Điều 118 Luật Nhà ở năm 2014 quy định, có Giấy chứng nhận là một trong những điều kiện để mua bán nhà ở, trừ trường hợp mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.

 

Tuy nhiên, căn cứ theo Điều 123 Luật Nhà ở năm 2014 (được hướng dẫn chi tiết bởi Điều 32 Thông tư 19/2016/TT-BXD), nếu chung cư chưa có Sổ hồng thì được phép bán thông qua hình thức chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại với điều kiện chuyển nhượng như sau:

 

- Tổ chức, cá nhân mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở.

 

- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận chưa nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

Cũng theo khoản 1 Điều 123 Luật Nhà ở năm 2014, việc mua bán nhà ở phải được lập thành hợp đồng có các nội dung quy định tại Điều 121 Luật Nhà ở.

 

Thủ tục mua chung cư chưa có Sổ hồng với hộ gia đình, cá nhân

 

Bước 1: Lập hợp đồng mua bán nhà ở

 

Khoản 1 Điều 33 Thông tư 19/2016/TT-BXD, hai bên thống nhất lập văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà.

 

Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở gồm các nội dung: Thông tin về bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng; Số, ngày, tháng năm của hợp đồng mua bán nhà ở với chủ đầu tư; Giá chuyển nhượng hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán; Quyền và nghĩa vụ của các bên; Giải quyết tranh chấp; Các thỏa thuận khác.

 

Số lượng hợp đồng: Lập thành 07 bản: 03 bản để bàn giao cho chủ đầu tư lưu; 01 bản nộp cho cơ quan thuế; 01 bản bên chuyển nhượng hợp đồng lưu; 01 bản bên nhận chuyển nhượng hợp đồng lưu; 01 bản để lưu tại cơ quan công chứng, chứng thực.

 

Bước 2: Công chứng hoặc chứng thực

 

Hồ sơ đề nghị công chứng hoặc chứng thực gồm các giấy tờ sau:

 

- 07 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở.

 

- Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại.

 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và phải xuất trình bản chính chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị để đối chiếu.

 

- Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực…

 

Bước 3: Kê khai thuế, phí, lệ phí

 

Bước 4: Nộp hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận

 

Theo khoản 3 Điều 33 Thông tư 19/2016/TT-BXD, sau khi thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí, bên nhận chuyển nhượng nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng.

 

- Hồ sơ đề nghị chủ đầu tư xác nhận gồm: 05 bản chính văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở trong đó có 01 bản của bên chuyển nhượng; Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại; Biên lai nộp thuế hoặc giấy tờ chứng minh về việc được miễn thuế theo quy định pháp luật về thuế; Bản sao có chứng thực hoặc bản sao và phải xuất trình bản chính chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị để đối chiếu.

 

-  Chủ đầu tư có trách nhiệm xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng trong thời hạn tối đa là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ và bàn giao lại cho bên nộp hồ sơ các giấy tờ sau: 

 

02 văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở đã có xác nhận của chủ đầu tư, trong đó có 01 bản của bên chuyển nhượng và 01 bản của bên nhận chuyển nhượng; Bản chính hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại; bản sao có chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở và bản chính phụ lục hợp đồng mua bán nhà ở đã ký với chủ đầu tư (đối với trường hợp chuyển nhượng một hoặc một số nhà ở trong tổng số nhà ở đã mua của chủ đầu tư theo hợp đồng gốc); bản sao có chứng thực biên bản bàn giao nhà ở (đối với trường hợp chủ đầu tư đã bàn giao nhà ở); Biên lai nộp thuế hoặc giấy tờ chứng minh về việc được miễn thuế theo quy định pháp luật về thuế.

 

Tailieuluat
Chia sẻ