Thủ tục làm Giấy khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài

16:48 - 08/10/2020 Tin pháp luật
Để giúp bạn đọc nắm được điểm khác biệt giữa thủ tục làm Giấy khai sinh cho con thông thường và cho con sinh ra có yếu tố nước ngoài, cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.

Thủ tục làm Giấy khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài (Ảnh minh họa)

 

1. Các trường hợp làm Giấy khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài

 

Theo Điều 35 Luật Hộ tịch năm 2014, thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài sẽ được tiến hành tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi cư trú của cha hoặc mẹ khi thuộc một trong hai trường hợp sau:

 

* Trẻ em được sinh ra ở nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh về cư trú tại Việt Nam;

 

* Trẻ em được sinh ra tại Việt Nam:

 

- Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch;

 

- Có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;

 

- Có cha và mẹ là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;

 

- Có cha và mẹ là người nước ngoài hoặc người không quốc tịch.

 


2. Thủ tục làm Giấy khai sinh cho con có yếu tố nước ngoài

 

* Căn cứ:

 

- Luật Hộ tịch năm 2014;

 

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ;

 

- Thông tư số 15/2015/TT-BTP.

 

* Chuẩn bị hồ sơ:

 

Giấy tờ cần nộp:

 

- Tờ khai đăng ký khai sinh (theo mẫu);

 

- Giấy chứng sinh.

 

Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh.

 

Nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh.

 

Trường hợp trẻ em sinh ra ở nước ngoài thì nộp Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp xác nhận về việc trẻ em được sinh ra ở nước ngoài và quan hệ mẹ - con (nếu có).

 

- Trường hợp cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là người nước ngoài thì phải nộp văn bản thỏa thuận của cha, mẹ về việc chọn quốc tịch cho con.

 

Trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con thì văn bản thỏa thuận phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước ngoài mà người đó là công dân.

 

- Văn bản ủy quyền theo quy định pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh.

 

Giấy tờ phải xuất trình:

 

- Một trong các giấy tờ tùy thân: Hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai sinh;

 

- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú của cha hoặc của mẹ để xác định thẩm quyền đăng ký khai sinh;

 

- Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (nếu cha, mẹ của trẻ em có đăng ký kết hôn);

 

- Trường hợp trẻ sinh ra ở nước ngoài về cư trú ở Việt Nam thì xuất trình giấy tờ chứng minh việc trẻ em nhập cảnh (hộ chiếu, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế có dấu xác nhận nhập cảnh của cơ quan xuất nhập cảnh) và giấy tờ chứng minh việc trẻ em cư trú tại Việt Nam (văn bản xác nhận của cơ quan công an có thẩm quyền).

 

- Trường hợp gửi hồ sơ qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

 

* Nộp hồ sơ

 

Hồ sơ nộp tại Phòng Tư pháp - Ủy ban nhân dân quận (UBND), huyện, thị xã nơi thường trú/ tạm trú của cha hay mẹ trẻ

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

 

Trường hợp nộp trực tiếp:

 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận;

 

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 

Trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ những loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký và ghi rõ họ, tên người tiếp nhận hồ sơ.

 

- Trong trường hợp hồ sơ không được bổ sung, hoàn thiện theo hướng dẫn thì người tiếp nhận hồ sơ từ chối tiếp nhận hồ sơ.

 

Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối, người tiếp nhận ký và ghi rõ họ tên.

 

Trường hợp nộp qua bưu điện:

 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì thực hiện giải quyết hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì mời người nộp hồ sơ đến bổ sung theo quy định.

 

* Nhận kết quả:

 

Ngay khi nhận hồ sơ, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và hợp lệ, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện ký Giấy khai sinh cấp cho người được đăng ký khai sinh.

 

Công chức làm công tác đăng ký hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào sổ đăng ký khai sinh và cùng người đi đăng ký khai sinh ký tên vào sổ.

 

* Thời hạn giải quyết:

 

Ngay trong ngày làm việc, sau khi đã nhận đủ hồ sơ giấy tờ theo quy định.

 

Trường hợp cần xác minh minh, cũng không được kéo dài quá 05 ngày làm việc.

Tailieuluat
Chia sẻ