Thế chấp Sổ đỏ vay vốn ngân hàng và thủ tục đăng ký

08:42 - 01/05/2020 Tin pháp luật
Vay thế chấp sổ đỏ là hình thức vay vốn dùng tài sản thế chấp là bất động sản trong sổ đỏ nhằm đảm bảo cho khoản vay giữa bên vay và bên cho vay. Vậy thủ tục đăng ký Sổ đỏ vay vốn ngân hàng như thế nào?

Thế chấp Sổ đỏ vay vốn ngân hàng và thủ tục đăng ký. Ảnh minh họa.                            

 

Các trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

 

 Được quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 07/2019/TT-BTP như sau:

 

- Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất.

 

- Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất.

 

- Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất.

 

- Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.

 

- Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai.

 

- Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng không phải là nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khác theo quy định của pháp luật.

 

- Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký.

 

- Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp.

 

- Xóa đăng ký thế chấp.

 

Trường hợp đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng công trình xây dựng không phải là nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khác theo quy định của pháp luật thực hiện như đối với đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là nhà ở, công trình xây dựng.

 

Thủ tục đăng ký thế chấp Sổ đỏ (quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất)

 

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai

 

Điều 39 Nghị định 102/2017/NĐ-CP quy định hồ sơ đăng ký thế chấp Sổ đỏ gồm:

 

- Phiếu yêu cầu đăng ký theo Mẫu số 01/ĐKTC (01 bản chính).

 

- Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật quy định (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực).

 

- Bản chính Giấy chứng nhận.

 

- Văn bản thỏa thuận có công chứng, chứng thực giữa người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất về việc tạo lập tài sản gắn liền với đất trong trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).

 

Trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền, phải có văn bản ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);

 

Nếu thuộc đối tượng không phải nộp phí khi thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm phải có giấy tờ chứng minh.

 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

 

Bước 3: Giải quyết

 

Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều 48 Nghị định 102/2017/NĐ-CP:

 

- Ghi nội dung đăng ký thế chấp vào Sổ địa chính và Giấy chứng nhận.

 

- Sau khi ghi vào Sổ địa chính và Giấy chứng nhận, thì chứng nhận nội dung đăng ký vào phiếu yêu cầu đăng ký.

 

Nếu cơ quan đăng ký phát hiện trong sổ đăng ký, Giấy chứng nhận, phiếu yêu cầu đăng ký có sai sót về nội dung đã đăng ký do lỗi của mình, thì trong thời hạn 01 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm chỉnh lý thông tin sai sót về nội dung đăng ký và gửi văn bản thông báo về việc chỉnh lý thông tin đó cho người yêu cầu đăng ký.

 

Nếu người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký, thì trong thời hạn 01 ngày làm việc, Văn phòng đăng ký đất đai đính chính thông tin sai sót trên Giấy chứng nhận và sổ đăng ký, chứng nhận việc sửa chữa sai sót vào phiếu yêu cầu sửa chữa sai sót và trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký.

 

Tailieuluat
Chia sẻ