Tăng lương tối thiểu vùng 2019 chính thức từ 1/1/2019

23:38 - 13/12/2018 Tin pháp luật
Theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động sẽ chính thức tăng từ ngày 1/1/2019.
Ngày 16/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
 

tăng lương tối thiểu vùng 2019

Mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng chính thức từ 01/01/2019 (Ảnh minh họa)
 
Theo Nghị định này, từ thời điểm 01/01/2019, mức lương tối thiểu vùng được ấn định như sau:
 
- Mức 4,18 triệu đồng/tháng áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I;
 
- Mức 3,71 triệu đồng/tháng áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II;
 
- Mức 3,25 triệu đồng/tháng áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III;
 
- Mức 2,92 triệu đồng/tháng áp dụng với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.
 
So với năm 2018, mức lương tối thiểu vùng tăng từ 160.000 đồng/tháng - 200.000 đồng/tháng.
 
Mức lương tối thiểu vùng là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương cho người lao động. Với người đã qua học nghề, đào tạo nghề, mức lương phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng trên.
 
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.
 
Xem thêm tin liên quan:
 

 

ThanhNT
Chia sẻ