Nghị quyết 70/2018 tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức

10:07 - 12/12/2018 Tin pháp luật
Mức lương cơ sở của cán bộ, công chức sẽ tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000. Đây là nội dung được ghi rõ trong Nghị quyết 70/2018/QH14.
Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.
 

Tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức lên 1.490.000đ

 
Theo đó, Quốc hội giao Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng bắt đầu từ ngày nghị quyết có hiệu lực.
 
Như vậy, trong thời gian tới Chính phủ sẽ ban hành Nghị định mới quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang áp dụng từ ngày 01/7/2019 để thay thế cho Nghị định 72/2018/NĐ-CP.
 
tăng lương cho cán bộ công chức
 Mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức sẽ tăng từ tháng 7/2019 (Ảnh minh họa)
 
Nghị định mới sẽ quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, ở xã, phường, thị trấn, ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.
 
Đồng thời, Quốc hội cũng giao Chính phủ điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng cho phù hợp với mức lương cơ sở mới. Thời điểm thực hiện sự điều chỉnh này là ngày 01/7/2019.
 
Tin liên quan được xem nhiều nhất:
 
ThanhNT
Chia sẻ