Rà soát quản lý biên chế, tuyển dụng giáo viên: Đảm bảo số lượng và chất lượng

11:55 - 02/09/2020 Tin pháp luật
Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp là nội dung có trong Chỉ thị 666 của Bộ Giáo dục Đào tạo mới được ban hành.

Rà soát quản lý biên chế, tuyển dụng giáo viên: Đảm bảo số lượng và chất lượng (Ảnh minh họa)

 

Cụ thể, Chỉ thị này yêu cầu rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chính sách và công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo Luật Giáo dục năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

 

Đồng thời, quản lý, đánh giá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp do Bộ GDĐT ban hành, bảo đảm thực chất, gắn với thi đua, khen thưởng để tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo gắn bó với nghề; tiếp tục rà soát chuẩn nghề nghiệp giáo viên của từng bậc học theo Luật Giáo dục năm 2019;

 

Bên cạnh đó, cần rà soát công tác quản lý biên chế, tuyển dụng giáo viên; bảo đảm số lượng và chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu thực tiễn; thực hiện tốt chế độ, chính sách cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. 

 

Ngoài ra, phải ban hành Kế hoạch tổng thể triển khai thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP của Chính phủ…

 

>> Xem thêm: Năm học 2022-2023: 100% học sinh lớp 3 được học ngoại ngữ

Tailieuluat
Chia sẻ