Năm học 2022-2023: 100% học sinh lớp 3 được học ngoại ngữ

14:12 - 01/09/2020 Tin pháp luật
Đó là yêu cầu đề ra của Bộ Giáo dục Đào tạo tại Chỉ thị 666/CT-BGDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục.

Năm học 2022-2023: 100% học sinh lớp 3 được học ngoại ngữ (Ảnh minh họa)

 

Theo đó, về vấn đề nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo, Bộ yêu cầu thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học ngoại ngữ theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học;

 

Bên cạnh đó, bảo đảm cơ cấu, số lượng và chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ, nhất là giáo viên phổ thông, đáp ứng yêu cầu và tiến độ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; bảo đảm 100% học sinh lớp 3 được học ngoại ngữ vào năm học 2022 – 2023…

 

Bên cạnh đó, khuyến khích triển khai cho trẻ mẫu giáo làm quen với ngoại ngữ (tiếng Anh) và triển khai dạy tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp 1, lớp 2 ở các địa phương có đủ điều kiện thực hiện.

 

Ngoài ra, tiếp tục khuyến khích mở rộng đối tượng học sinh học chương trình môn Tiếng Anh hệ 10 năm từ năm học 2020 - 2021 để sẵn sàng thực hiện chương trình môn Tiếng Anh mới theo lộ trình…

 

Chỉ thị 666/CT-BGDĐT được ban hành ngày 24/8/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ