Quy định mới về chế độ cho người hiến máu tình nguyện và lấy tiền

16:02 - 04/09/2018 Tin pháp luật
Người hiến máu tình nguyện sẽ được nhận quà tặng là dịch vụ khám chữa bệnh thay vì chỉ được nhận quà tặng hiện vật. Số tiền đối với người hiến máu lấy tiền cũng có sự điều chỉnh. Đó là nội dung của Thông tư 20/2018/TT-BYT sửa đổi Thông tư 05/2017/TT-BYT có hiệu lực từ 01/11/2018.
Cụ thể, người hiến máu toàn phần tình nguyện được lựa chọn nhận quà tặng là dịch vụ khám, chữa bệnh thay vì chỉ được nhận quà tặng bằng hiện vật như trước đây. Giá trị tối thiểu của quà tặng như sau:
 
- 100.000 đồng với người hiến một đơn vị máu thể tích 250ml;
 
- 150.000 đồng với người hiến một đơn vị máu thể tích 350ml;
 
- 180.000 đồng với người hiến một đơn vị máu thể tích 450ml.
 
Thủ trưởng của đơn vị tiếp nhận máu có trách nhiệm công khai danh mục các dịch vụ và mức giá của từng dịch vụ để người hiến máu lựa chọn.
 
 

chế độ cho người hiến máu

Có sự thay đổi về quyền lợi cho người hiến máu tình nguyện và lấy tiền (Ảnh minh họa)

 
Cũng theo Thông tư này, người hiến máu toàn phần lấy tiền được chi tiền trực tiếp như sau:
 
- 195.000 đồng với người hiến một đơn vị máu có thể tích 250ml;
 
- 320.000 đồng với người hiến một đơn vị máu có thể tích 350ml;
 
- 430.000 đồng với người hiến một đơn vị máu có thể tích 450ml.
 
Mức chi bình quân tối đa đối với ăn uống tại chỗ của người hiến máu (cả người hiến máu tình nguyện không lấy tiền và người hiến máu lấy tiền) là 30.000 đồng/người/lần hiến máu.
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/11/2018.
ThanhNT
Chia sẻ