Hội Chữ thập đỏ: Tổ chức nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, phong trào chữ thập đỏ

08:47 - 10/07/2018 Tin pháp luật
Xây dựng Hội Chữ thập đỏ thành tổ chức nòng cốt trong thực hiện các hoạt động nhân đạo và phong trào chữ thập đỏ là nội dung trong chỉ thị 18/CT-TTg 2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành hôm qua 9/7.

hội chữ thập đỏ Việt Nam

Hội Chữ thập đỏ VN sẽ là tổ chức nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, phong trào chữ thập đỏ.
Ảnh: Internet.

 

Về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ trong tình hình mới, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có nhiệm vụ:

 

- Chủ động rà soát, nghiên cứu đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định hiện hành về công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ phù hợp với đặc thù hoạt động của Hội, với tình hình, yêu cầu thực tiễn và thông lệ quốc tế..., xây dựng và trình Ban Bí thư Trung ương Đảng Đề án về xây dựng Hội là tổ chức nòng cốt trong thực hiện các hoạt động nhân đạo và phong trào chữ thập đỏ...

 

-  Tập trung xây dựng tổ chức, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, đủ khả năng thực hiện đầy đủ các hoạt động theo Luật hoạt động chữ thập đỏ; quan tâm củng cố và phát triển tổ chức Hội ở cơ sở, trong cơ quan, trường học, doanh nghiệp; nhân rộng các mô hình hiệu quả...

 

- Chủ động tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền chủ trương, biện pháp triển khai các hoạt động xã hội nhân đạo, hiến máu, hiến mô tạng nhân đạo, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, sơ cấp cứu, phòng ngừa, ứng phó thảm họa và xây dựng cộng đồng an toàn. Hằng năm tập trung tổ chức tốt “Tháng nhân đạo” (cao điểm trong tháng 5) và Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” (tháng 11 đến Tết âm lịch), đề xuất cơ quan có thẩm quyền khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ.

 

- Tiếp tục đổi mới hoạt động Hội theo hướng dựa vào cộng đồng, gắn bó với người dân, thực chất, hiệu quả nắm chắc đối tượng khó khăn và ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng và cập nhật thường xuyên ngân hàng “địa chỉ nhận đạo”; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”...

 

- Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế và thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân đạo, thu hút nguồn lực và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với các hoạt động nhân đạo trong nước; kịp thời tham mưu Đảng, Nhà nước và làm đầu mối triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân đạo đối với nạn nhân thảm họa trên thế giới.

 

Chỉ thị 18/CT-TTg có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chia sẻ