Quy định đóng và hưởng bảo hiểm xã hội sẽ được sửa đổi, bổ sung

23:20 - 12/09/2018 Tin pháp luật
Tại Nghị quyết 107/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW, quy định đóng và hưởng bảo hiểm xã hội là nội dung chính được quan tâm. Nghị quyết còn đề cập đến cải cách chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức, cán bộ, lực lượng vũ trang và người lao động (NLĐ).
 
Nghị quyết 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 đề cập đến nội dung chính là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với công chức, viên chức, cán bộ, lực lượng vũ trang và LNĐ trong doanh nghiệp.
 

quy định đóng và hưởng bảo hiểm xã hội

Sẽ sửa đổi quy định đóng và hưởng BHXH (Ảnh minh họa)

 
Theo Nghị quyết đó, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội sẽ chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương cùng các hiệp hội doanh nghiệp để rà soát sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm xã hội mới nhất về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội khi thực hiện mức lương tối thiểu theo giờ.
 
Nghị quyết này cũng nêu nhiệm vụ Bộ Lao động - Thương binh và xã hội có trách nhiệm rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định về tiền lương tối thiểu vùng theo giờ và theo tháng; Hội đồng Tiền lương quốc gia; các quy định về thành lập và hoạt động của tổ chức đại diện người lao động trong Bộ luật lao động sửa đổi,  cơ chế quản lý tiền lương bảo đảm Nhà nước không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.
 
Trước đó, vào ngày 15/6 Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 88/2018/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
 
Như vậy, với việc sửa đổi, bổ sung Luật bảo hiểm xã hội thì quy định về đóng và hưởng BHXH sẽ có đôi chút sự thay đổi trong tương lai để phù hợp hơn với hoàn cảnh thực tiễn, đảm bảo tối đa quyền lợi cho công chức, cán bộ, người lao động trong tương lai.
ThanhNT
Chia sẻ