Phân chia tài sản như thế nào khi vợ chỉ ở nhà làm nội trợ?

11:49 - 25/07/2018 Tin pháp luật
Theo luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định thì trường hợp chồng đi làm, vợ ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái thì vẫn được tính là có thu nhập tương đương với thu nhập của người đi làm. Do đó, vợ và chồng vẫn bình đẳng với nhau khi phân chia tài sản khi xét xử ly hôn.
 Phân chia tài sản như thế nào khi vợ chỉ làm công việc nội trợ
Hình ảnh minh họa: Phân chia tài sản khi vợ chỉ ở nhà làm công việc nội trợ
 
Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:
 
"1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
 
Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. 
…"
 
Khoản 1 Điều 29 Luật này quy định nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng:
 
"Vợ, chồng bình đẳng với nhau về quyền, nghĩa vụ trong việc tạo lập, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung; không phân biệt giữa lao động trong gia đình và lao động có thu nhập.
 …"
 
Như vậy, với quy định nói trên, dù người vợ chỉ ở nhà nội trợ cũng được xác định là lao động có thu nhập và họ có quyền bình đẳng trong việc sở hữu tài sản chung của vợ chồng.
 
Theo khoản 2 Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình 2014, tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:
 
- Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng
 
- Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung.
 
- Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập.
 
- Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.
 
Như vậy, dù người vợ chỉ là nội trợ ở nhà nhưng tài sản của 2 vợ chồng bạn hình thành trong thời kì hôn nhân sẽ được xác định là tài sản chung của vợ chồng. Khi bạn ly hôn, Tòa án vẫn tiến hành chia tài sản chung theo nguyên tắc trên.
Chia sẻ