Phải đảm bảo khoảng cách tối thiếu giữa học sinh và giáo viên

17:22 - 21/04/2020 Tin pháp luật
Bộ Y tế vừa ban hành Công văn 2234/BYT-MT về triển khai phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục

Phải đảm bảo khoảng cách tối thiếu giữa học sinh và giáo viên. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể, Bộ Y tế đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: 

 

Khẩn trương xây dựng hướng dẫn chi tiết cho tỉnh/thành phố về công tác phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục dựa trên các hướng dẫn đã được ban hành tại:

 

+ Công văn số 914/BYT-MT ngày 26/02/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong trường học, ký túc xá;

 

+ Công văn số 1244/BYT-MT ngày 13/03/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xử lý các trưởng hợp bị sốt, ho, khó thở tại trường học;

 

+ Công văn số 476/MT-VP ngày 01/03/2020 của Cục Quản lý môi trường y tế về danh mục những việc cần làm để phòng chống dịch COVID-19 trong trường học

 

Bên cạnh đó, bổ sung thêm các nội dung như sau: 

 

- Yêu cầu tất cả học sinh, sinh viên, giáo viên và người lao động trong các cơ sở giáo dục phải đeo khẩu trang trên đường đến trường và trở về nhà, trong thời gian ở trường; 

 

- Đảm bảo khoảng cách chỗ ngồi giữa các học sinh, sinh viên tối thiểu 1,5m;

 

Trên cơ sở đó, căn cứ tình hình thực tế từng phòng học, từng bàn học có thể bố trí mỗi học sinh ngồi một bàn hoặc hai học sinh ngồi một bàn hoặc ngồi so le... cho phù hợp, đảm bảo khoảng cách tối thiểu trong các hoạt động chung của học sinh, giáo viên.

 

Công văn 2234/BYT-MT được ban hành ngày 21/04/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ