Người làm việc bán thời gian cũng được đóng bảo hiểm xã hội?  

15:58 - 03/05/2020 Tin pháp luật
Hình thức làm việc bán thời gian khá phổ biến, tuy nhiên cũng có nhiều người thắc mắc việc đóng bảo hiểm xã hội dành cho đối tượng này được quy định ra sao?

 

Người làm việc bán thời gian cũng được đóng bảo hiểm xã hội? Ảnh minh họa.

 

Theo quy định tại Điều 34 Bộ luật Lao động 2012 thì: Người làm việc không trọn thời gian (làm việc bán thời gian) là người có thời gian làm việc ngắn hơn so với thời gian làm việc bình thường theo ngày hoặc theo tuần được quy định trong pháp luật lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc quy định của người sử dụng lao động.

 

Về quyền lợi của người lao động làm việc bán thời gian, khoản 3 Điều 34 Bộ luật Lao động 2012 nêu rõ:

 

Người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương, các quyền và nghĩa vụ như người lao động làm việc trọn thời gian, quyền bình đẳng về cơ hội, không bị phân biệt đối xử, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động.

 

Như vậy, mọi quyền và nghĩa vụ của người lao động làm việc không trọn thời gian và người lao động làm việc trọn thời gian sẽ như nhau, trong đó có việc tham gia bảo hiểm xã hội.

 

Và theo khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

 

- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

 

- Người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn;

 

- Người làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;

- Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng…

 

Theo đó, người lao động làm việc không trọn thời gian cũng thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và sẽ đóng bảo hiểm xã hội với mức đóng được quy định tại Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH:

 

Mức lương tháng đóng BHXH tối thiểu:

 

- Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

 

- Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh phải qua học nghề, đào tạo nghề.

 

- Cao hơn ít nhất 5% đối với người làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 7% đối với người làm công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương trong điều kiện lao động bình thường.

 

Mức lương tháng đóng BHXH tối đa

 

Bằng 20 tháng lương cơ sở.

 

- Từ 01/01/2020: Mức lương tháng đóng BHXH tối đa = 20 x 1,49 = 29,8 triệu đồng/tháng.

 

- Từ 01/7/2020: Mức lương tháng đóng BHXH tối đa = 20 x 1,6 = 32 triệu đồng/tháng.

Tailieuluat
Chia sẻ