Năm học 2019-2020 sẽ kết thúc muộn hơn mọi năm

11:19 - 25/02/2020 Tin pháp luật
Quyết định số 514/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sửa đổi Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT về khung kế hoạch thời gian năm học.

Năm học 2019-2020 sẽ kết thúc muộn hơn mọi năm. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên như sau:

 

- Kết thúc học kỳ I trước ngày 20/01, hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ II trước ngày 28/6 và kết thúc năm học trước ngày 30/6 (theo Quyết định 2071/QĐ-BGDĐT là hoàn thành học kỳ 2 trước ngày 25/5 và kết thúc năm học trước ngày 31/5

 

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/7, muộn hơn 1 tháng so với những năm trước.

 
- Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 15/8, thay vì trước ngày 15/7 như mọi năm.
 
 Đồng thời, các Sở GDĐT phải báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tình hình chuẩn bị năm học và tình hình tổ chức khai giảng trước ngày 10/9; sơ kết học kỳ I trước ngày 30/01; tổng kết năm học, báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày 31/7…

 

Quyết định 514/QĐ-BGDĐT được ban hành ngày 22/02/2020.

 

Xem thêm:

 

>>> Lùi thời gian thi trung học phổ thông quốc gia đến cuối tháng 7

Tailieuluat
Chia sẻ