Lùi thời gian thi trung học phổ thông quốc gia đến cuối tháng 7

14:14 - 24/02/2020 Tin pháp luật
Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành Công văn 509/BGDĐT-GDTrH về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020.

Lùi thời gian thi trung học phổ thông quốc gia đến cuối tháng 7. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, căn cứ vào tình hình dịch bệnh được kiểm soát như hiện nay, nếu như không có diễn biến phức tạp thêm, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 02/3/2020.

 

Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 2020 như sau: 

 

- Kết thúc năm học trước ngày 30/6/2020.

 

- Thi trung học phổ thông quốc gia từ ngày 23-26/7/2020. 

 

Căn cứ vào khung kế hoạch thời gian nêu trên, các địa phương chủ động thực hiện kế hoạch giáo dục năm học 2019-2020 phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của địa phương.

 

Trường hợp địa phương quyết định cho học sinh đi học trở lại muộn hơn thì phải căn cứ vào khung kế hoạch thời gian năm học 2014 2020 đã điều chỉnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng kế hoạch học bù, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục, kịp thời gian kết thúc năm học và thi trung học phổ thông quốc gia của cả nước.

 

Trong thời gian cho học sinh tạm nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bám sát tình hình dịch bệnh, chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn.

 

Công văn 509/BGDĐT-GDTrH được ban hành ngày 22/02/2020.

 

Tailieuluat
Chia sẻ