Mức trợ cấp cho quân nhân xuất ngũ tăng gần 7%

09:16 - 03/09/2018 Tin pháp luật
Từ ngày 1/7/2018, mức trợ cấp cho quân nhân xuất ngũ hàng tháng tăng 6,92% so với tháng 6. Tùy theo thời gian công tác mà mức trợ cấp quân nhân cũng khác nhau.
Thông tư 138/2018/TT-BQP hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đã được Bộ Quốc phòng ban hành ngày 28/8/2018.
 
 
Chế độ trợ cấp cho quân nhân xuất ngũ hàng tháng đã có sự điều chỉnh (Ảnh minh họa)
 
Thong tư nêu rõ, từ 1/7/2018, mức trợ cấp hàng tháng với các đối tượng nêu trên được tăng thêm 6,92% trên mức trợ cấp của tháng 6. Cụ thể, mức trợ cấp mới như sau:
 
- Thời gian công tác từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp là 1,764 triệu đồng/tháng
 
- Thời gian công tác từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp là 1,844 triệu đồng/tháng;
 
- Thời gian công tác từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp là 1,925 triệu đồng/tháng;
 
- Thời gian công tác từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp là 2,005 triệu đồng/tháng;
 
- Thời gian công tác từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp là 2,085 triệu đồng/tháng.
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14/10/2018.
ThanhNT
Chia sẻ