Điều kiện kết hôn với sĩ quan quân đội đúng luật

11:03 - 27/08/2018 Tin pháp luật
Theo quy định hiện nay thì việc kết hôn với sĩ quan quân đội cần đáp ứng những điều kiện nhất định. Do đây là lực lượng đặc thù có nhiệm vụ trong đấu tranh bảo vệ tổ quốc với những công việc có tính chuyên môn cao, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh, chính trị của quốc gia.
Điều kiện kết hôn với sĩ quan quân đội đúng luật
Hình ảnh minh họa: Điều kiện kết hôn với sĩ quan quân đội đúng luật
 
1. Căn cứ pháp lý:
 
Luật hôn nhân gia đình 2014.
 
Quyết định số 1275/2007/QĐ-BCA ngày 26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.
 
2. Về điều kiện kết hôn: 
 
Trước tiên 2 bạn phải thỏa mãn các điều kiện kết hôn nói chung ở Điều 8 Luật hôn nhân gia đình đó là:
 
+ Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
 
+ Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
 
+ Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
 
+ Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.
 
Điều kiện kết hôn với sĩ quan quân đội, công an phải đáp ứng đủ 3 tiêu chuẩn sau (theo Quyết định số 1275/2007/QĐ-BCA):
 
+ Về dân tộc: Dân tộc Kinh
 
+ Về tôn giáo: Những người trong ngành an ninh, cảnh sát thì không được lấy người theo đạo Thiên Chúa Giáo.
 
+ Về kê khai lý lịch và thành phần gia đình nội ngoại 3 đời: Nếu trong gia đình bạn có một hoặc nhiều đảng viên thì thẩm tra 2 đời (Tùy thuộc vào người đi thẩm tra).
 
 Trong đó những  trường hợp sau sẽ không được kết hôn với sĩ quan quân đội là: 
 
+ Gia đình làm tay sai cho chế độ phong kiến, Tham gia quân đội, chính quyền Sài Gòn trước năm 1975;
 
+ Bố mẹ hoặc bản thân có tiền án hoặc đang chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật;
 
+ Gia đình hoặc bản thân theo Đạo Thiên Chúa, Cơ Đốc, Tin Lành, Đạo Hồi;
 
+ Có gia đình hoặc bản thân là người gốc Hoa ( Trung Quốc);
 
+ Có bố mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài ( kể cả khi đã nhập quốc tịch tại Việt Nam).
HươngPT
Chia sẻ