Mức hưởng chế độ thai sản cho lao động nước ngoài mới nhất

14:47 - 25/10/2018 Tin pháp luật
Nghị định 143/2018/NĐ-CP mới ban hành tháng 10/2018 quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội, trong đó có mức hưởng chế độ thai sản cho lao động nước ngoài mới nhất hiệu lực từ ngày 1/12/2018.
Ngày 15/10/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động cùng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
 
mức hưởng chế độ thai sản mới nhất
Mức hưởng chế độ thai sản mới nhất năm 2018 được quy định tại Nghị định 143 (Ảnh minh họa)
 
Theo đó, mức hưởng chế độ thai sản được Nghị định 143 quy định như sau:
 
Lao động nữ sinh con, người lao động nhận nuôi con nuôi được trợ cấp một lần theo quy định tại Điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội;
Mức hưởng chế độ thai sản thực hiện theo quy định tại Điều 39 của Luật bảo hiểm xã hội.
Bên cạnh đó, Nghị định 143 cũng quy định về thời gian hưởng chế độ thai sản, cụ thể:
 
Thời gian hưởng chế độ khi khám thai thực hiện theo quy định tại Điều 32 của Luật bảo hiểm xã hội;
Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thực hiện theo quy định tại Điều 33 của Luật bảo hiểm xã hội;
Thời gian hưởng chế độ khi sinh con thực hiện theo quy định tại Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội;
Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi thực hiện theo quy định tại Điều 36 của Luật bảo hiểm xã hội;
Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai thực hiện theo quy định tại Điều 37 của Luật bảo hiểm xã hội.
Đối với lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ, chế độ thai sản thực hiện theo quy định tại Điều 35 của Luật bảo hiểm xã hội và Điều 3, Điều 4 của Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
 
Xem thêm Tất cả quyền lợi thai sản vợ được hưởng, chồng cần nắm rõ để đảm bảo quyền lợi của mình.

 

ThanhNT
Chia sẻ