Người lao động đã nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản

09:19 - 04/09/2018 Tin pháp luật
Theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định thì ngay cả khi lao động nữ chấm dứt hợp đồng lao động trước thời điểm sinh con nhưng có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trong 12 tháng trước khi sinh thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.
 
Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì điều kiện để được hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con là lao động nữ phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.
 
Như vậy, Luật không yêu cầu lao động nữ phải đang trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức thì mới được hưởng chế độ thai sản. Ngay cả khi lao động nữ chấm dứt hợp đồng lao động trước thời điểm sinh con nhưng có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trong 12 tháng trước khi sinh thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định như những lao động nữ khác.

Người lao động đã nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản

Hình ảnh minh họa: Người lao động đã nghỉ việc có được hưởng chế độ thai sản

 

Đã nghỉ việc, nộp hồ sơ hưởng thai sản như thế nào?
 
Như vậy không có sự khác biệt về việc hưởng chế độ thai sản giữa lao động nữ đang làm việc hay đã chấm dứt hợp đồng lao động. Tuy nhiên, nếu lao động nữ đang làm việc nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho người sử dụng lao động thì lao động nữ đã nghỉ việc nộp hồ sơ tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi thường trú hoặc tạm trú (theo Điều 14 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH).
 
Căn cứ khoản 2 Điều 9 Quyết định 636/QĐ-BHXH, hồ sơ hưởng chế độ thai sản bao gồm:
 
Giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con.
 
Trong hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì nộp Giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của con hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ.
 
Về thời gian hưởng chế độ thai sản được quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:
 
“Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con
 
1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.
 
Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.”
ThanhNT
Chia sẻ