Mã số định danh cá nhân sẽ thay thế sổ hộ khẩu?

14:26 - 28/05/2020 Tin pháp luật
Từ trước đến nay, việc quản lý cư dân vẫn được thực hiện qua sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Thế nhưng, có thể sắp tới, hình thức quản lý này sẽ được thay thế.

Mã số định danh cá nhân sẽ thay thế sổ hộ khẩu? Ảnh minh họa.

 

Sẽ xóa bỏ Sổ hộ khẩu, tạm trú?

 

Theo khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú số 81/2006/QH11, Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú.

 

Và theo khoản 4 Điều 30 Luật Cư trú 2006 sửa đổi 2013, Sổ tạm trú được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký tạm trú, có giá trị xác định nơi tạm trú của công dân và có thời hạn tối đa 24 tháng .

 

Trước đây, Chính phủ cũng đã đồng ý bỏ Sổ hộ khẩu trong quản lý cư trú tại Nghị quyết số 112/NQ-CP năm 2017, thế nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

 

Tuy nhiên, dự thảo Luật Cư trú năm 2020, Bộ Công an đề xuất theo hướng của Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30/10/2017: Bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng Sổ hộ khẩu và thay thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân.

 

Theo khoản 4 Điều 23 dự thảo Luật, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin địa điểm thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú.

 

Trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời cho người đăng ký bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

Sổ định danh cá nhân được cấp cho mỗi công dân Việt Nam

 

Theo khoản 1 Điều 12 Luật Căn cước công dân 2014, số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành

 

Điều 13 Nghị định 137/2015/NĐ-CP, Điều 7 Thông tư 07/2016/TT-BCA, số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm:

 

- 03 số đầu tiên là mã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh;

 

- 01 số tiếp theo là mã thế kỷ sinh, mã giới tính;

 

- 02 số tiếp theo là mã năm sinh;

 

- 06 số cuối là khoảng số ngẫu nhiên.

 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Căn cước công dân, số định danh cá nhân được cấp cho mỗi công dân Việt Nam, không lặp lại ở người khác và theo công dân từ lúc sinh ra đến khi mất đi. Số định danh cá nhân cũng chính là số thẻ Căn cước công dân.

 

Dự thảo lần 3 Luật Cư trú đã bỏ các quy định về Sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình, cá nhân thay bằng việc sử dụng số định danh cá nhân để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

 

Nếu Dự thảo Luật Cư trú được thông qua sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2021, khi đó, Sổ hộ khẩu, tạm trú sẽ “hết giá trị lịch sử” và thay vào đó là mã số định danh cá nhân.

Tailieuluat
Chia sẻ