Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 hiệu lực ngày 01/7/2020 có gì mới?

13:51 - 26/05/2020 Tin pháp luật
01/7/2020 tới đây, Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực. Quyền lợi, nghĩa vụ của các đối tượng viên chức được bổ sung, quy định về hợp đồng cũng có sự thay đổi.

Luật Viên chức sửa đổi năm 2019 hiệu lực ngày 01/7/2020 có gì mới? Ảnh minh họa.

 

Bỏ chế độ biên chế với đối tượng được tuyển mới

 

Luật sửa đổi, bổ sung 2019 chính thức có hiệu lực, những người được tuyển dụng mới từ 01/7/2020, khi hợp đồng xác định thời hạn hết hạn, đơn vị sự nghiệp công lập vẫn còn nhu cầu sử dụng viên chức sẽ phải ký tiếp hợp đồng xác định thời hạn mà không được chuyển sang hợp đồng không xác định thời hạn.

 

Người được tuyển dụng mới từ ngày 01/7/2020 sẽ không còn được hưởng chế độ “biên chế suốt đời” nữa.

 

Theo Luật Viên chức hiện hành, khi trúng tuyển viên chức, người trúng tuyển được ký kết một trong hai loại hợp đồng làm việc:

 

- Hợp đồng làm việc có thời hạn: Hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian từ 12 - 36 tháng trừ trường hợp cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập…

 

- Hợp đồng làm việc không có thời hạn: Hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng, áp dụng với người đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn và cán bộ, công chức chuyển thành viên chức…

 

Tuy nhiên, những người trúng tuyển trước ngày 01/7/2020 nếu đáp ứng đủ các điều kiện vẫn được hưởng “biên chế suốt đời” cùng với:

 

- Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức;

 

- Người được tuyển dụng viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

 

Và để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020, Luật sửa đổi có quy định: Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng với viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020.

 

Khoản 10 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Viên chức năm 2019 đã bổ sung thêm quy định về hướng giải quyết với những viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020 nhưng chưa ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

 

Cụ thể, những đối tượng này sẽ được tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký kết. Sau khi hết thời hạn của hợp đồng làm việc đã ký kết thì được ký hợp đồng không xác định thời hạn nếu đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định.

 


 Hợp đồng viên chức được kéo dài thời hạn lên 60 tháng

 

Nếu trước đây, thời hạn thực hiện hợp đồng viên chức làm việc là từ 12 tháng đến 36 tháng thì nay, từ ngày 01/7/2020, hợp đồng này sẽ có thời hạn từ đủ 12 tháng đến 60 tháng.

 

Thay đổi về cách xử lý hợp đồng làm việc xác định thời hạn hết hạn

 

Theo quy định hiện hành tại khoản 2 Điều 28 Luật Viên chức, trước khi hết hạn hợp đồng 60 ngày, người đứng đầu đơn vị đơn vị sự nghiệp căn cứ vào nhu cầu, đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của viên chức mà quyết định ký tiếp hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc với đối tượng này.

 

Luật sửa đổi đã bổ sung quy định:

 

- Nếu đơn vị sự nghiệp công lập còn nhu cầu, viên chức đáp ứng đầy đủ điều kiện thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải ký tiếp hợp đồng làm việc;

 

- Nếu không ký tiếp thì phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

 

 Thêm 1 trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

 

Có 05 trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức, theo Điều 29 Luật hiện hành như sau:

 

- Có 02 năm liên tiếp bị đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ;

 

- Bị buộc thôi việc;

 

- Bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục (làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn); Bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục (làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn);

 

- Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng buộc đơn vị sự nghiệp công lập phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm của viên chức không còn;

 

- Đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

 

Luật sửa đổi bổ sung thêm 01 trường hợp: khi viên chức không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự trong thời gian từ 03 tháng - 12 tháng. Nếu viên chức không đạt yêu cầu thì đơn vị sự nghiệp có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng.

 

Tailieuluat
Chia sẻ