Điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ từ năm 2018 - 20121

23:15 - 12/08/2018 Tin pháp luật
Đã có phương án điều chỉnh mức lương hưu cho lao động nữ từ năm 2018 - 20121 theo dự thảo Nghị định mới ban hành. Theo đó, mức lương hưu của phụ nữ nghỉ hưu sẽ có sự thay đổi.
Bộ Lao động Thương binh và xã hội đã xây dựng dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ nghỉ hưu từ 2018 - 2021.
 
Tại Nghị quyết 64/2018/QH14 về kỳ họp thứ 5 vừa qua, Quốc hội đã thống nhất giao cho Chính phủ ban hành quy định thực hiện chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2021 bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi cách tính lương hưu.
 
Dự thảo Nghị định nêu trên vừa được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội công bố trên Cổng thông tin điện tử để lấy dự kiến đóng góp của nhân dân. Theo Dự thảo, lao động nữ bắt đầu nghỉ hưu từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2021 mà có từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) thì tùy vào thời gian đã đóng BHXH được tính theo mức: Tiền lương hưu nhân với tỷ lệ điều chỉnh tương ứng với thời gian đóng BHXH và thời điểm nghỉ hưu.
 
 

điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ

Phương án điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ từ năm 2018 - 2021

Cụ thể như sau:
 
Trước đó, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định, từ năm 2018 trở đi, mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH, nếu lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 thì số năm đóng BHXH là 15 năm, sau đó cứ mỗi năm được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.
 
Cách tính lương hưu nêu trên khiến lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 bị thiệt. Cụ thể, nếu nghỉ hưu từ thời điểm này trở đi, lao động nữ đã đóng BHXH đủ 25 năm chỉ được hưởng mức lương hưu tối đa là 65%; nếu muốn được hưởng mức lương hưu tối đa là 75%, lao động nữ sẽ phải tham gia đóng BHXH đủ 30 năm.
Chia sẻ