Không công bố công khai địa chỉ, mật khẩu lớp học trực tuyến

17:59 - 20/04/2020 Tin pháp luật
Đó là yêu cầu tại Công văn 1193/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình học tập qua Internet.

Không công bố công khai địa chỉ, mật khẩu lớp học trực tuyến. Ảnh minh họa.

 

Để bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên trong quá trình sử dụng các phần mềm dạy học trực tuyến; Sở GDĐT đề nghị các phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở:

 

Cần tổ chức tuyên truyền, tập huẩn phổ biến kiến thức, kĩ năng sử dụng Internet, mạng xã hội đảm bảo an toàn, an ninh mạng khi tham gia hoạt động dạy - học qua Internet.

 

Đồng thời, giới thiệu, phổ biến cho giáo viên những giải pháp, phần mềm quản lý, tổ chức dạy học qua Internet tin cậy, có uy tín; khuyến khích sử dụng phần mềm có bản quyền…

 

Bên cạnh đó, xây dựng và thực hiện quy chế quản lý, tổ chức dạy học qua Internet, các kỹ năng quản lý điều hành lớp học trực tuyến đối với giáo viên, trách nhiệm của người học khi tham gia lớp học trực tuyến, nhất là các hành vi không được làm đối với người học.

 

Đặc biệt, không công bố công khai địa chỉ, mật khẩu lớp học, dùng các hệ thống dạy học trực tuyến có theo dõi được quá trình học tập, kiểm tra đánh giá học sinh…

 

Ngoài ra, phải tăng cường các biện pháp phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong quản lý, tổ chức hoạt động dạy học qua Internet. Đề nghị phụ huynh nâng cao trách nhiệm, dành nhiều thời gian quan tâm, hỗ trợ học sinh kết nối, sử dụng phòng học trực tuyến an toàn…

 

 

Trong quá trình tổ chức dạy và học, nếu phát hiện những tình huống bất thường cần cung cấp thông tin kịp thời tới lãnh đạo nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục, cơ quan Công an để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Công văn 1193/SGDĐT-CTTT được ban hành hành 17/04/2020.

 

>>>Xem thêm

 

Khuyến khích sử dụng phần mềm có bản quyền khi dạy học trực tuyến

Tailieuluat
Chia sẻ