Khuyến khích sử dụng phần mềm có bản quyền khi dạy học trực tuyến

13:31 - 14/04/2020 Tin pháp luật
Công văn 1247/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trong quá trình học tập qua Internet vừa được ban hành.

Khuyến khích sử dụng phần mềm có bản quyền khi dạy học trực tuyến. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể, để khắc phục tình trạnng kẻ xấu xâm nhập vào địa chỉ lớp học/phòng học trực tuyến, đăng tải nội dung xấu, độc, phản cảm, phản giáo dục…Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, các cơ sở đào tạo:

 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GDĐT.

 

Tổ chức tuyên truyền, tập huấn phổ biến kiến thức, kĩ năng sử dụng Internet, mạng xã hội đảm bảo an toàn, an ninh mạng khi tham gia hoạt động dạy - học qua Internet; kỹ năng phòng, tránh các nguy cơ, tình huống, tác hại có thể xảy ra…

 

Bên cạnh đó, giới thiệu, phổ biến cho giáo viên những giải pháp, phần mềm quản lý, tổ chức dạy học qua Internet tin cậy, có uy tín; khuyến khích sử dụng phần mềm có bản quyền…

 

Ngoài ra,  xây dựng và thực hiện quy chế quản lý, tổ chức dạy học qua Internet, trong đó hướng dẫn rõ quy trình quản lý, tổ chức một lớp học trực tuyến; các kỹ năng quản lý điều hành lớp học trực tuyến đối với giáo viên; trách nhiệm của người học khi tham gia lớp học trực tuyến, nhất là các hành vi không được làm đối với người học.

 

Tăng cường các biện pháp phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong quản lý, tổ chức hoạt động dạy học qua Internet….

 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu xảy ra các tình huống tiêu cực, giáo viên, HSSV, cha mẹ HSSV và cán bộ quản lý cần cung cấp thông tin kịp thời tới lãnh đạo nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục, cơ quan công an để điều tra, xứ lý theo quy định của pháp luật.

 

Công văn 1247/BGDĐT-GDCTHSSV được ban hành ngày 13/04/2020.

Tailieuluat
Chia sẻ