Hoạt động kiểm tra doanh nghiệp sẽ được công khai hoàn toàn lên mạng

16:22 - 13/11/2018 Tin pháp luật
Theo Nghị quyết 139/NQ-CP của Chính phủ, mục tiêu từ nay đến 2020 Chính phủ sẽ công khai 100% các hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp lên mạng internet của cơ quan có thẩm quyền.
Ngày 9/11/2018, Chính phủ đã ra Nghị quyết 139/NQ-CP ban hành Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

thanh tra doanh nghiệp

Phấn đấu công khai 100% hoạt động thanh tra doanh nghiệp lên mạng (Ảnh minh họa)
 
Với mục tiêu cắt giảm triệt để các chi phí bất hợp lý trong tuân thủ quy định về kinh doanh, đẩy lùi và ngăn chặn các hành vi làm phát sinh chi phí không chính thức, Chính phủ quyết tâm đến năm 2020, sẽ đạt được một số chỉ tiêu sau:
 
- Công khai 100% các hoạt động thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý trên trang mạng internet của cơ quan có thẩm quyền;
 
- Cắt giảm, đơn giản hóa các quy định về đất đai, đầu tư, xây dựng, nộp thuế và bảo hiểm xã hội để đạt điểm số trung bình của ASEAN 4 theo Chỉ số Môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới;
 
- Giảm một nửa tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng doanh nghiệp cùng ngành phải chi trả chi phí không chính thức…
 
Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành tập trung thực hiện một số giải pháp như: Sửa đổi Luật Đầu tư theo hướng làm rõ khái niệm, nội hàm của cụm từ “điều kiện kinh doanh”; Rà soát các quy định yêu cầu tổ chức tín dụng phải công khai, minh bạch các quy trình cung cấp sản phẩm dịch vụ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận; Điều chỉnh tỷ lệ đóng vào Quỹ BHXH theo hướng hài hòa quyền lợi giữa người sử dụng lao động và người lao động…
ThanhNT
Chia sẻ