Hiểu rõ hơn về nâng chuẩn trình độ cho giáo viên từ 01/7/2020

14:54 - 25/06/2020 Tin pháp luật
Theo quy định của Luật Giáo dục năm 2019, trình độ chuẩn của giáo viên các cấp được yêu cầu cao hơn. Chính vì vậy, những giáo viên chưa đạt trình độ chuẩn phải thực hiện nâng chuẩn theo đúng lộ trình.

Hiểu rõ hơn về nâng chuẩn trình độ cho giáo viên từ 01/7/2020. Ảnh minh họa.

 

Thay đổi về yêu cầu bằng cấp đối với giáo viên các cấp

 

Từ  01/7/2020, Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực, yêu cầu về trình độ chuẩn của giáo viên các cấp cũng có sự thay đổi. Cụ thể:

 

- Giáo viên mầm non: Từ 01/7/2020 yêu cầu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, trước đây chỉ yêu cầu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm.

 

- Giáo viên tiểu học: Từ 01/7/2020 yêu cầu bằng cử nhân sư phạm trở lên, trước đây chỉ yêu cầu bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm.

 

- Giáo viên trung học cơ sở: Từ 01/7/2020 yêu cầu bằng cử nhân sư phạm trở lên  thay vì trước đây chỉ yêu cầu bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

 

Điều 2 dự thảo Nghị định quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, cụ thể các đối tượng thực hiện nâng chuẩn gồm:

 

Cấp học

Điều kiện học nâng chuẩn

Mầm non

- Chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên;

 

- Tính từ ngày 01/7/2020 còn đủ 07 năm công tác cho đến tuổi nghỉ hưu;

Giáo viên

tiểu học:

- Chưa có bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên;

 

- Giáo viên có trình độ trung cấp tính từ 01/7/2020 đến tuổi được nghỉ hưu còn đủ 08 năm công tác;

 

- Giáo viên có trình độ cao đẳng tính từ 01/7/2020 đến tuổi được nghỉ hưu còn đủ 07 năm công tác;

Giáo viên trung học cơ sở:

 

- Chưa có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên hoặc chưa có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trở lên;

 

- Tính từ ngày 01/7/2020 đến tuổi được nghỉ hưu, còn đủ 07 năm công tác.

 

Miễn phí đào tạo nâng chuẩn cho giáo viên

 

Điều 10 dự thảo Nghị định quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo, những giáo viên được cử đi đào tạo nâng trình độ chuẩn ngoài việc được miễn học phí còn được tạo điều kiện về thời gian và được hỗ trợ, cấp kinh phí đào tạo; Được tính thời gian đào tạo vào thời gian công tác liên tục; Được hưởng 100% lương và các chế độ, phụ cấp theo quy định và được biểu dương, khen thưởng khi có thành tích xuất sắc trong học tập.

 

Tuy nhiên, cũng theo dự thảo, nếu giáo viên được cử đi đào tạo bằng nguồn ngân sách Nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng nếu thuộc trong các trường hợp dưới đây sẽ phải đền bù chi phí đào tạo:

 

- Tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động trong thời gian đào tạo;

- Không được cơ sở đào tạo cấp bằng tốt nghiệp;

 

- Đã hoàn thành và được cấp bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết.


Nếu giáo viên không đạt chuẩn trình độ sẽ thế nào?

 

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP, giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo sẽ bị tinh giản biên chế khi:

 

- Không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ, hoặc:

 

- Được cơ quan bố trí việc làm khác, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

 

Như vậy, nếu không thuộc 1 trong 2 trường hợp trên thì giáo viên không bị tinh giản biên chế.

Tailieuluat
Chia sẻ