File Excel tính tiền thưởng Tết Dương lịch 2019 cho người lao động

09:13 - 25/12/2018 Tin pháp luật
Tham khảo file tính tiền thưởng Tết Dương lịch 2019 dành cho người lao động. File cập nhật rõ công thức tính tiền thưởng Tết dương cho công, nhân viên tối ưu nhất.
Điều 103 của Bộ luật Lao động 2012 quy định, tiền thưởng Tết Dương lịch không mang tính bắt buộc mà phụ thuộc vào từng doanh nghiệp, kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, mức độ hoàn thành công việc của từng người lao động. Thực tế, nhiều doanh nghiệp xét thưởng cho người lao động trong dịp Tết Dương lịch năm 2019; bởi vậy, Tailieuluat lập File Excel này để quý thành viên tham khảo và thuận tiện áp dụng.
 

File Excel tính tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2019

 

File Excel tính tiền thưởng Tết Dương lịch 2019 cho người lao động

 
Ảnh chụp một phần File Excel tính tiền thưởng Tết Dương lịch năm 2019
 
File Excel này đề cập cụ thể đến % năng suất lao động, % thâm niên để được xét tính thưởng Tết Dương lịch 2019; mức lương hằng tháng để làm cơ sở tính tiền thưởng Tết Dương lịch 2019… Theo đó:
 
- Phần trăm (%) năng suất lao động được căn cứ vào kết quả đánh giá của Quản lý Phòng/Ban;
 
- Phần trăm (%) thâm niên được tính dựa vào thời gian làm việc (được tính từ ngày ký hợp đồng chính thức đến ngày 31/12/2018).
 
Lưu ý: File Excel này mang giá trị làm mẫu tham khảo (không mang tính bắt buộc).
 
Xem thêm tin liên quan:
 
ThanhNT
Chia sẻ