Điều kiện về cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới

15:58 - 05/07/2018 Tin pháp luật
Công văn 2589/LĐTBXH-BĐG được Bộ LDDTBXH ban hành ngày 29/06, hướng dẫn thực hiện mô hình tâm công tác xã hội cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới.

dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới

Ảnh minh họa.

 

Trong đó có quy định về điều kiện cơ sở hạ tầng thực hiện mô hình tâm công tác xã hội cung cấp dịch vụ hỗ trợ bình đẳng giới. Cụ thể, cơ sở hạ tầng đảm bảo các yêu cầu: 

 

- Phòng tham vấn/tư vấn: bảo đảm an toàn, bí mật riêng tư, tạo cảm giác thân thiện, thoải mái, yên tâm cho từng đối tượng (nam, nữ) trong quá trình tự vấn/tham vấn để khích lệ tinh thần và sự tự tin cho người được tư vấn/tham vấn; phòng tham vấn/tư vấn được bố trí, thiết kế bảo đảm ít bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài như âm thanh ồn ào, nhiều người qua lại, trong phòng có vách ngăn để đảm bảo tính bí mật thông tin cho đối tượng;

 

- Xây dựng mới hoặc nâng cấp đường dây nóng của trung tâm nhằm tư vấn và kết nối các dịch vụ cho đối tượng, gồm: danh bạ nguồn các địa chỉ hỗ trợ can thiệp; tài liệu chính sách, pháp luật liên quan phục vụ tra cứu nhanh; phần mềm quản lý thông tin cuộc gọi (cập nhật hàng ngày những thông tin về cuộc gọi đến được tư vấn, được can thiệp, hỗ trợ của khách hàng với các thông tin cơ bản như người gọi điện; vấn đề của người gọi; mức độ tư vấn, can thiệp hỗ trợ thông tin của đối tượng gọi đến);

 

- Phòng lưu trú: bảo đảm an toàn, đáp ứng các điều kiện sinh hoạt cơ bản như có chỗ sinh hoạt riêng biệt cho đối tượng nam, nữ, hỗ trợ ít nhất 02 người cùng một thời điểm; diện tích tối thiểu 6m2/người; có vách ngăn trong phòng bảo đảm kín đáo, ấm cúng, thông thoáng tạo cảm giác an toàn, thân thiện, có đường đi lại để người khuyết tật có có thể tiếp cận được.

 

Trích dẫn Công văn 2589/LĐTBXH-BĐG:

Mục tiêu cụ thể

- Bảo vệ, chăm sóc đối tượng;

- Nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong tất cả các lĩnh vực của đời chính trị, kinh tế - xã hội;

- Tham vấn, tư vấn giải quyết những vấn đề khó khăn trong các lĩnh vực do iến giới, phân biệt đối xử về giới, bất bình đẳng giới gây ra

- Kết nối các dịch vụ về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; - Cung cấp thông tin, tài liệu về chính sách, pháp luật, hoạt động bình đẳng

- Nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới, kỹ năng trợ giúp đối tượng Hy cảm giới cho đội ngũ nhân viên/cộng tác viên công tác xã hội, nhóm nòng

cộng đồng.

Chia sẻ