Điều kiện để nhận trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật

14:09 - 06/05/2020 Tin pháp luật
Để bảo vệ quyền lợi của mình, người lao động cần hiểu rõ về trợ cấp thôi việc cũng như trợ cấp mất việc làm khi bị chấm dứt hợp đồng. Vậy thế nào là trợ cấp mất việc và điều kiện hưởng ra sao?

Điều kiện để nhận trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật. Ảnh minh họa.

 

Khoản 1 Điều 49 Bộ luật Lao động 2012, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp mất việc làm và mức trợ cấp cho mỗi năm làm việc bằng 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương cho người lao động khi:

 

- Đã làm việc thường xuyên từ 12 tháng trở lên.

 

- Mất việc do những nguyên nhân:

 

+ Sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã

 

+ Chuyển quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp

 

+ Thay đổi cơ cấu, công nghệ

 

+ Vì lý do kinh tế

 

Mức trợ cấp được tính theo công thức:

 

Mức trợ cấp = Thời gian tính hưởng trợ cấp x Tiền lương tính hưởng trợ cấp

 

Trong đó, theo Khoản 2 Điều 49 Bộ luật Lao động 2012 Thời gian tính hưởng trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

 

Thời gian tính trợ cấp = Tổng thời gian làm việc thực tế -Thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp

 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP tổng thời gian làm việc thực tế của người lao động bao gồm:

 

- Thời gian làm việc thực tế theo hợp đồng lao động;

 

- Thời gian được người sử dụng lao động cử đi học;

 

- Thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản;

 

- Thời gian nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được người sử dụng lao động trả lương;

 

- Thời gian nghỉ hàng tuần, nghỉ việc hưởng nguyên lương;

 

- Thời gian nghỉ việc để hoạt động công đoàn;

 

- Thời gian nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân được người sử dụng lao động trả lương;

 

- Thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động;

 

- Thời gian bị tạm đình chỉ công việc.

 

- Thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm:

 

- Thời gian người sử dụng lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp;

 

- Thời gian được tính là đã đóng bảo hiểm thất nghiệp;

 

- Thời gian người sử dụng lao động đã chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động một khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm thất nghiệp.

 

Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc được tính theo năm (đủ 12 tháng). Trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 01 - 06 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 06 tháng trở lên được tính bằng 01 năm làm việc.

 

Khoản 3 Điều 49 Bộ luật Lao động 2012 quy định: tiền lương để tính trợ cấp mất việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc.

Tailieuluat
Chia sẻ