Địa điểm giết mổ gia súc, gia cẩm phải đáp ứng những điều kiện gì?

14:02 - 20/09/2018 Tin pháp luật
Theo nội dung Nghị định 123/2018/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành ngày 17/09/2018, điều kiện giết mổ gia súc, gia cầm đã được bổ sung thêm một số yêu cầu mới.

điều kiện giết mổ gia súc, gia cầm 

Điều kiện giết mổ gia súc, gia cầm mới được bổ sung thêm nhiều yêu cầu (Ảnh minh họa)
 
Theo Nghị định 123/2018/NĐ-CP mới, địa điểm giết mổ gia súc, gia cầm phải đáp ứng các điều kiện như sau:
 
- Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm phải có khoảng cách an toàn với khu dân cư, trường học, bệnh viện, nơi thường xuyên tập trung đông người, đường quốc lộ, sông suối, nguồn cung cấp nước sinh hoạt, trại chăn nuôi, chợ buôn bán gia súc gia cầm và các nguồn gây ô nhiễm;
 
- Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm khi hoạt động phải đáp ứng các yêu cầu về điều kiện vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh động vật và bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
 
Ngoài ra, Nghị định cũng bỏ quy định chủ cơ sở, người trực tiếp giết mổ, sơ chế phải có Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm và đáp ứng yêu cầu về sức khỏe; Cơ sở phải có nước sử dụng cho giết mổ, sơ chế đáp ứng các quy định kỹ thuật tại QCVN 01:2009/BYT và có hệ thống thoát nước thải chảy từ khu vực yêu cầu vệ sinh cao…
 
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 17/9/2018.
ThanhNT
Chia sẻ