Đánh giá học sinh: Không so sánh học sinh này với học sinh khác

13:14 - 21/09/2020 Tin pháp luật
Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT vừa mới ban hành đã quy định cụ thể vế việc đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh trung học.

Đánh giá học sinh: Không so sánh học sinh này với học sinh khác. Ảnh minh họa.

 

Theo đó, học sinh được kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo quy chế đánh giá và xếp loại học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Việc kiểm tra, đánh giá học sinh được thực hiện theo quy định của chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 

- Bảo đảm tính toàn diện, công bằng, trung thực, khách quan, vì sự tiến bộ của học sinh, coi trọng việc động viên khuyến khích học sinh tiến bộ;

 

- Chú trọng đánh giá quá trình học tập của học sinh; đánh giá bằng nhiều phương pháp, hình thức, kỹ thuật và công cụ khác nhau;

 

- Không so sánh học sinh này với học sinh khác và không gây áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.

 

Bên cạnh đó,việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá kết quả học tập, giáo dục học sinh được thực hiện theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở giáo dục, bảo đảm yêu cầu đánh giá vì sự phát triển học sinh, thúc đẩy các phương pháp và hình thức dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

 

>> Xem thêm:

 

Thay đổi về số lần được lưu ban của học sinh trung học

 

Tailieuluat
Chia sẻ