Thay đổi về số lần được lưu ban của học sinh trung học

10:37 - 20/09/2020 Tin pháp luật
Nội dung này được đề cập tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm Thông tư 32/2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo.

Thay đổi về số lần được lưu ban của học sinh trung học. Ảnh minh họa.

 

Cụ thể, quy định về tuổi của học sinh trường trung học như sau:

 

Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi. Tuổi của học sinh vào học lớp 10 là 15 tuổi.

 

Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào cấp học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 và lớp 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

 

Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định.

 

Đặc biệt, học sinh không được lưu ban quá 03 lần trong một cấp học.

 

Theo quy định hiện hành tại Khoản 3, Điều 37, Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT thì học sinh không được lưu ban quá 02 lần trong một cấp học.

 

Như vậy, số lần lưu ban của học sinh trung học được tăng lên thành 03 lần từ ngày 01/11/2020, khi Thông tư 32 có hiệu lực.

 

Ngoài ra, học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể vào học trước tuổi hoặc học vượt lớp trong phạm vi cấp học, việc xem xét học vượt lớp tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể.

 

>> Xem thêm:

 

Hiệu trưởng, hiệu phó trường trung học phải có ít nhất 5 năm dạy học

Tailieuluat
Chia sẻ