Công chức phải kê khai tài sản có giá từ 50 triệu đồng từ 2019

11:07 - 28/11/2018 Tin pháp luật
Từ ngày 1/7/2019, cán bộ, công chức phải kê khai tài sản là nhà đất, tiền, công trình xây dựng, vàng bạc, đá quý... có giá trị từ 50 triệu đồng.
Luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2019, dành riêng một điều quy định về những loại tài sản, thu nhập, cán bộ, công chức phải kê khai.
 
Luật mới tăng thêm 5 nội dung, cán bộ, công chức phải kê khai như: công trình xây dựng; tài sản khác gắn liền với đất; động sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; tổng thu nhập giữa hai lần kê khai.
 
Ngoài ra, cán bộ phải kê khai các nội dung khác theo quy định cũ bao gồm: nhà ở; kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá trị mà mỗi tài sản có giá trị 50 triệu đồng trở lên.
công chức phải kê khai tài sản
 Từ tháng 7/2019, cán bộ công chức sẽ phải kê khai tài sản như nhà đất, vàng, đá quý, công trình... có giá trị từ 50 triệu đồng (Ảnh minh họa)
 

Đối tượng phải kê khai tài sản

 
- Cán bộ, công chức; sĩ quan công an nhân dân; sĩ quan quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp.
 
- Người giữ chức vụ từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
 
- Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.
 
Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo dõi biến động về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thông qua phân tích, đánh giá thông tin từ bản kê khai tài sản, thu nhập hoặc từ các nguồn thông tin khác.
 
Trường hợp phát hiện tài sản, thu nhập có biến động từ 300 triệu đồng trở lên so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó mà người có nghĩa vụ kê khai không kê khai thì cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập yêu cầu người đó cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan, giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập đó.
 
Xem thêm tin liên quan:
 

 

ThanhNT
Chia sẻ